Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Mazsalacas pagastā

Zemes vienība "Tīši"

Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Tīši”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU.

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība “LOJAS”, reģistrācijas Nr.44101024831, ar nosolīto zemes nomas maksu 578,24 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.