Nomas tiesību izsolē piedāvā lauksaimniecībā izmantojamus zemes gabalus

Izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes nomas tiesību izsoles divos tai piederošajos nekustamajos īpašumos lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām.

Nomas tiesību izsole tiek rīkota:

  • nekustamajā īpašumā “Māliņi” Ēveles pagastā zemes vienībai 3,28 ha (kadastra apzīmējums 9454 004 0073);
  • nekustamā īpašuma “Sūrumi” Rencēnu pagastā zemes vienībai 0,244 ha (kadastra apzīmējums 9678 007 0090).

Pieteikumi izsolei tiek gaidīti līdz 2021.gada 29.jūlijam.

Plašāka informācija, izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa, zemes gabala plāns un līguma projekts pieejama mājaslapas sadaļā “Pašvaldība” – “Iznomā zemi un telpas” šeit.