Nomai pieejama lauksaimniecības zeme Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,38 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2,38 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksas sākumcena gadā 329,93 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā līdz 31. oktobrim. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9694 002 0305Vilpulkas pagasts, Valmieras novads4,432,38
Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts: