Nodod elektroniskās iekārtas un laimē

Elektronisko iekārtu atkritumu

Lai mudinātu iedzīvotājus pareizi atbrīvoties no nolietotām elektroiekārtām, SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas zaļais punkts sadarbībā ar “Tet” un SIA “ZAAO” no 19. aprīļa līdz 21. maijam īsteno kampaņu “Vislatvijas elektro talka”, kuras laikā, nododot neizjauktas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem Latvijā, iespēja laimēt vērtīgas balvas.

Lai piedalītos “Vislatvijas elektro talkā” SIA “ZAAO” darbības reģionā, jādodas uz kādu no 20 EKO laukumiem un jānodod neizjaukta EEIA (jebkura iekārta, kura darbināma ar baterijām vai elektrību). Apmaiņā pret iekārtu EKO laukuma pārzinis izsniegs speciālu izlozes kartīti, kas būs jāaizpilda, atzīmējot vienu no vēlamajām balvām:

  • televizoru “Samsung” 50”;
  • mobilo telefonu “Samsung Galaxy” S21;
  • kafijas automātu “Philips”;
  • “Tet” dāvanu karti 100 EUR vērtībā;
  • veikala “Maxima” dāvanu karti 200 EUR vērtībā.

Visas aizpildītās speciālās kartītes tiks ievietotas izlozes kastē un pēc akcijas beigām tiks nogādātas SIA “Eco Baltia vide”, kas no visām iesūtītajām kartītēm Latvijā veiks minēto elektronisko balvu (televizora, mobilā telefona, kafijas aparāta) un dāvanu karšu izlozi (kopumā tiks izlozētas piecas “Tet” dāvanu kartes 100 EUR vērtībā un divas veikala “Maxima” dāvanu kartes 200 EUR vērtībā). 

Lai motivētu SIA “ZAAO” darbības reģionā dzīvojošo iesaisti “Vislatvijas elektro talkā”, tādējādi veicinot uz videi draudzīgu rīcību, nododot EEIA atkritumu apsaimniekotājam, katrā EKO laukumā no iesniegtajām speciālajām kartītēm tiks izlozēta arī SIA “ZAAO” pārsteiguma balva. Tās ieguvējs saglabās iespēju piedalīties arī savas atzīmētās balvas izlozē.

SIA “ZAAO” EKO laukumu adreses un darba laiki pieejami tīmekļa vietnē www.zaao.lv, sadaļā “EKO laukumi”, bet informācija par visiem Latvijas šķirošanas laukumiem pieejama tīmekļa vietnē www.ecobaltiavide.lv.

Atgādinām, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās mājsaimniecībās, ir izgatavotas no daudzveidīgiem materiāliem un satur arī dažādas kaitīgas vielas, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc EEIA nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā vai sadzīves atkritumu konteineros, bet tie jānodod atkritumu apsaimniekotajiem. Būtiski, ka līdz pat 90 % no EEIA izmantotajiem materiāliem ir iespējams pārstrādāt, tādēļ EEIA ir viens no atkritumu veidiem, kuru SIA “ZAAO” visu gadu bez maksas pieņem savos EKO laukumos no klientiem un nodod pārstrādei.

“Vislatvijas elektro talku” organizē SIA “Eco Baltia vide”, Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un tā tiek īstenota Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Recources IP) ietvaros. “Vislatvijas elektro talku” atbalstīta SIA “Tet”, SIA “Maxima Latvija”.

Ar akcijas nolikumu iespējams iepazīties www.zaao.lv.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā –Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE WasteTo Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.  https://wastetoresources.varam.gov.lv

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras  (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
SIA ZAAO Sabiedrisko attiecību vadītāja