Nodod ekspluatācijā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Marijas mājas pārbūvēto ēku

Pagājušā gada rudenī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) uzsāka vērienīgus pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus slimnīcas kompleksa ēkā, kura 116 gadus atpakaļ slimnīcas dibināšanās gadā tika nosaukta pirmās pacientes Marijas vārdā. Marijas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tika īstenoti ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

“Neskatoties uz visām krīzēm un krīzītēm, būsim šo projektu veiksmīgi pabeiguši. Rezultāts – gaišas, mūsdienīgas, energoefektīvas telpas ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai vienuviet. Ieguvēji būs gan darbinieki, gan pacienti, kuri apmeklēs Ambulatoro nodaļu, Dienas stacionāru un Rehabilitācijas nodaļu. Sapņi piepildās, ja dara. Mums izdodas!”, norāda slimnīcas vadītāja  M.Ancveriņa.

“Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību. Ēkā tika nosiltināts bēniņu pārsegums, cokols, ārsiena un nomainīti PVC logi, ārdurvis. Pilnībā tika pārbūvēta apkures sistēma un izveidota energoefektīva ventilācijas sistēma. Veiktie energoefektivitātes pasākumi palielinās komforta līmeni Marijas mājas telpās. Darbinieki ir ieguvuši komfortablāku un pozitīvāku darba vidi, bet apmeklētājiem būs patīkamāk izmantot slimnīcā piedāvātos pakalpojumus.”, norāda saimnieciskās struktūrvienības vadītājs E.Grīslis.

“Veselības aprūpes sektora infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana ir būtisks ieguldījums valsts ēku kopējā energoefektivitātes rādītāju izpildē, kas vienlaikus mazina veselības aprūpes sektora radīto ietekmi uz vides un klimata izmaiņām. Marijas mājas ēkas fasādes, cokola un apkures sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas īstenotie darbi norisinājās vienlaikus ar ēkas iekštelpu pārbūvi un kopumā projekta noslēgumā var secināt, ka šī ēka pēc 116 gadus ilgas kalpošanas bija pelnījusi ārējo konstrukciju un iekšējo konstrukciju pilnīgu atjaunošanu, lai turpinātu kalpot nākošos 116 gadus,” norāda projektu vadītāja I.Rāviete.

Valmieras novada Būvvalde atzinīgi novērtēja paveikto darbu kvalitāti un vizuālo izpildījumu, kas iederas kopējā ēku arhitektoniskā ansamblī. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos īstenotos būvdarbus ekspluatācijā pieņēma 31. jūlijā Valmieras novada būvvalde. Būvdarbus veica SIA “SANART”, būvdarbu laikā būvuzraudzību nodrošināja SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem un iekštelpu pārbūvei īstenoja SIA “Arhitektu studija 4”.

Liels paldies SIA “SANART”, SIA “Arhitektu studija 4” un SIA “Marčuks” par produktīvo un veiksmīgo sadarbību.

Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Slimnīcā norisinās kopš 2021.gada, kad tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.13 1.pielikumam.

Aprēķināts, ka pēc veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā būs 18,07 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 47,604 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānots, ka kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 409 331.47 EUR (t.sk. ERAF finansējums (85%) 347 931,55 EUR un valsts budžeta finansējums(15%) 61 399,92 EUR).

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 6. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/20/I/006

Informāciju sagatavoja
Ilona Rāviete
projketu vadītāja
VSIA “Strenču PNS”