Nodod ekspluatācijā Strenču slimnīcas stacionāra 1. nodaļas pārbūvēto ēku

Pagājušā gada pavasarī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) uzsāka vērienīgus pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus stacionāra 1. nodaļā- Annas mājā, no kuriem daļa būvdarbu- energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tika īstenoti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk -ERAF) atbalstu.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: “Piektdien saņēmām akceptu no Būvvaldes, ka ēka ir pieņemta ekspluatācijā. Šīs ēkas pārbūve un energoefektivitātes pasākumu īstenošana ir aizsākta jau 2016. gadā, esam izgājuši cauri daudzām grūtībām un sarežģījumiem, tomēr sasnieguši plānoto – mūsdienu slimnīcas prasībām atbilstošu, pacientiem drošu infrastruktūru un darbiniekiem ērtu un pielāgotu darba vidi. Ļoti ceru, ka tās “iemītnieki” – 1.nodaļas darbinieki un pacienti, būs apmierināti ar gaišajām, īpaši pacientu vajadzībām un darbinieku ērtībām piemērotām telpām.”

Iekštelpu pārbūves darbu rezultātā ēkas plānojums un funkcionalitāte pielāgota jaunākajiem veselības aprūpes standartiem, vienlaikus piemeklēti mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi kvalitatīvai un mūsdienīgai psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt, ar ERAF finansējumu īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, t.i., ēkai veikta fasādes, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa un fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana un saglabāšana, projekta ietvaros ERAF tika līdzfinansēta būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšana būvdarbu laikā.

Projektu vadītāja Alīna Kitnere norāda: “Ņemot vērā, ka ēka ir ar bagātu vēsturi, projekta gaitā atklājās daudz izaicinājumi, ko veiksmīgi sadarbībā ar projekta ietekmes pusēm, izdevās atrisināt. Arī šīs ēkas vēsturei ir sava loma, tāpēc arī iekštelpās saglabājām atsevišķus vēsturiskus elementus, t.i. vēsturiskos radiatorus, oriģinālās akmens flīžu grīdas atsevišķās telpās, vēsturiskās iekštelpu durvis, margu lenderes u.c. Slimnīcai nozīmīgas vēsturiskas vērtības. Kopīga darba rezultātā, esam spējuši ēkai sniegt jaunu dvesmu, ko, ceram, ka izjutīs mūsu pacienti un darbinieki.”

29. aprīlī ēka tika nodota ekspluatācijā. Valmieras novada būvvalde atzinīgi novērtēja paveikto darbu kvalitāti un vizuālo izpildījumu, kas iederas kopējā ēku arhitektoniskā ansamblī. Būvdarbus veica SIA “SANART”, būvdarbu laikā būvuzraudzību nodrošināja SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību iekštelpu pārbūvei īstenoja SIA “NLPB” un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem SIA “Arhitektu studija 4”.

Liels paldies SIA “SANART”, SIA “Arhitektu studija 4”, SIA”NLPB” un SIA “Marčuks” par produktīvo un veiksmīgo sadarbību.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1. nodaļas ēkā” (projekta nr. 4.2.1.2/20/I/005) kopējais finansējums ir EUR 297 352,43 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 252 749,57, un valsts budžeta finansējums (15%) EUR 44 602,86). ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”