Nodibināta Vidzemes Augstskolas absolventu asociācija

Nodibināta Vidzemes Augstskolas absolventu asociācija

10. decembrī Vidzemes Augstskolā (ViA) tika dibināta augstskolas absolventu asociācija. Asociācija izveidota, lai stiprinātu augstskolas un absolventu savstarpējās attiecības un komunikāciju, organizētu pasākumus biedrības mērķu sasniegšanai, veidotu kontaktu tīklu un sadarbības. Asociācijas darbu ir plānots sākt 2023. gada janvārī.

Dibināšanas pasākumā piedalījās 24 absolventi un tā laikā tika ievēlēta ViA absolventu biedrības valde: Mārtiņš Veidemanis, Antra Savleviča, Oskars Java, Anžela Jurāne-Brēmane un Liena Kazāka. Viena vieta valdē palika brīva un elektroniskā balsojumā tika ievēlēts Kārlis Nīlanders. Pasākumā tika spriests par Vidzemes Augstskolu šodienas perspektīvā, viesi no Rīgas Ekonomikas Augstskolas Absolventu Asociācijas dalījās ar savu pieredzi, kā arī tika dibināta pati ViA absolventu biedrība un nominēts datums 2023. gada absolventu salidojumam.

ViA absolventi bieži vien iesaistās augstskolas dzīvē dažādos veidos – gan kā vieslektori, gan kā prakšu sniedzēji, padomdevēji studiju programmu pilnveidē un dažādu attīstības projektu iniciētāji. Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone min, ka līdz ar asociācijas izveidi augstskolas un tās absolventu kopienas sadarbība un sinerģija abu starpā veidosies vēl ciešāka.

Pasākumā pēc ilgāka laika satikās studiju biedri, kuri nu jau ir nozares profesionāļi. Viena no valdes dalībniecēm Antra Savleviča stāsta: “Šo gandrīz 27 gadu laikā Vidzemes Augstskola piedzīvojusi dažādas pārmaiņas un transformāciju, bet nemainīgi ir vieta, ar kuru visi varam lepoties. Esmu viena no agrīnajiem ViA absolventiem un vienmēr esmu saglabājusi emocionālu un pēdējos gados arī praktisku saikni ar augstskolu. Tāpēc ļoti priecājos, ka ir aktivizēta Alumni kustība un ar lielu aizrautību iesaistos tās iedzīvināšanā. Liela loma tajā nenoliedzami būs katram augstskolas absolventam.”

Lai iesaistītos asociācijas darbībā, ViA absolventiem ir iespējams iesniegt noteiktas formas rakstisku pieteikumu asociācijas valdei. Asociācijas dibināšana atklās jaunas perspektīvas gan absolventiem, gan Vidzemes Augstskolai.

Informāciju sagatavoja:
Linda Broka, Vidzemes Augstskola