Nodibinājums “Centrs Valdardze” realizē projektu “Nebaidies, piedalies!”

Nodibinājums “Centrs Valdardze” realizē projektu “Nebaidies, piedalies!”

No š.g. 1. marta līdz 31. oktobrim nodibinājums “Centrs Valdardze” realizē projektu “Nebaidies, piedalies!” (līguma Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/073/56). Projekta piešķirtais finansējums 32 628,53 EUR.

Projekta mērķis: stiprināt nodibinājuma “Centra Valdardze” institucionālo kapacitāti publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu un diskriminācijas mazināšanu vardarbībā cietušo atkarīgo personu vidū.

Projekta galvenās aktivitātes: Aktivitātēs ietilpst programmas izstrāde atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem. Tiks apmācīti darbinieki, kas ļaus stiprināt 18 speciālistu kapacitāti, paplašinot viņu izpratni par atkarību un līdzatkarību, kā arī tās savstarpējo mijiedarbību ar vardarbības pieredzi. Projektā tiks iesaistīti atkarīgie, līdzatkarīgie ar destruktīvu uzvedību no vardarbības cietušie 40 bērni un jaunieši. Projektā laikā tiks īstenoti 5 pārgājieni un notiks 12 grupu nodarbības.

Sagaidāmie rezultāti: Projekta aktivitātes ļaus stiprināt speciālistu kapacitāti, paplašinot viņu izpratni par atkarību un līdzatkarību, kā arī tās savstarpējo mijiedarbību ar vardarbības pieredzi. Līdztekus teorētisko zināšanu papildināšana, speciālisti nostiprinās un attīstīs savas prasmes darbā ar bērniem un pusaudžiem, ar atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi, īpaši stiprinot viņu motivāciju pieņemt palīdzību un sekmēt psihoemocionālo atveseļošanos savu spēju ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Nodibinājums “Centrs Valdardze”