Noderīga informācija centralizēto eksāmenu kārtotājiem

2024. gada 13. maijā sākas vispārējās izglītības centralizēto eksāmenu laiks 9. klašu, vidusskolas klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Lai valsts pārbaudījumi noritētu veiksmīgi, vēlamies atgādināt principus, kas jāievēro skolēniem, dodoties uz eksāmenu un tā laikā.

 • Uz eksāmenu līdzi jāņem ID karte, pase vai skolēna statusu apliecinošs dokuments (piemēram, skolēna apliecība), ja skolēns nav sasniedzis 15 gadu vecumu.
 • Eksāmena darbs jāizpilda ar pildspalvu, kuras serdenis vai tinte ir neizdzēšamā tumši zilā vai melnā krāsā. Tā kā darbi pēc izpildes tiek ieskenēti vērtēšanai, tiem pēc ieskenēšanas jābūt salasāmiem.
 • Zīmuļus eksāmenā nelieto.
 • Eksāmena darbā, tostarp cipari, jāraksta skaidri un salasāmi.
 • Eksāmenos, kuros ir atbilžu lapas, tiks vērtēti ieraksti tikai atbilžu lapās.
 • Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
 • Eksāmena laikā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
 • Pie skolēniem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u.c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.
 • Ja pēkšņas saslimšanas / negadījuma dēļ skolēns eksāmena dienā nav vesels un nevar piedalīties eksāmenā, par to ir jāinformē skolas administrācija un ārsts. Eksāmens būs jākārto papildtermiņa datumā.
 • Skolēns, kurš pabeidzis eksāmena rakstu daļu, pēc kuras saskaņā ar eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem ir paredzēts starpbrīdis vai eksāmena beigas, eksāmena darbu nodod eksāmena vadītājam un atstāj eksāmena telpu.
 • Ārkārtas gadījumā (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) eksāmena vadītājs var atļaut eksāmena rakstu daļas norises laikā vienlaikus iziet no telpas tikai vienam skolēnam iepriekš norīkotas personas pavadībā. Šādā gadījumā skolēns savu rakstu darbu atstāj eksāmena vadītājam, kurš uz rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes laiku. Eksāmena laiks netiek pagarināts. Ja eksāmena vadītājs atļauj iziet no telpas skolēnam ar speciālām vajadzībām, eksāmena laiks tiek pagarināts ne ilgāk par 10 minūtēm.
 • Ja skolēns nokavējis eksāmenu, viņam ir tiesības iesaistīties eksāmena norisē. Eksāmena izpildes laiks netiek pagarināts.
 • Eksāmena vērtējumu izsaka procentos. Lai saņemtu sertifikātu, 9. klases eksāmenā jāiegūst vismaz 10%, vidusskolas eksāmenā – 15%. Procenti eksāmena vērtējumā netiek matemātiski noapaļoti.

Informāciju sagatavoja:

Valsts izglītības satura centrs