Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikties dalībai mūžizglītības pasākumos

NVA aicina

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2024.gada 1.martā uzsāk pretendentu pieteikumu pieņemšanu datorzinību izglītības programmu apguvei. Turpinās pieteikšanās arī valsts valodas programmu apguvei. Mācības ir bez maksas, tās tiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mūžizglītības pasākumu ietvaros, izmantojot kuponu metodi.

NVA mūžizglītības pasākumos tiek iesaistīti nodarbinātie un pašnodarbinātie, kuru izglītība un prasmes ir nepietiekamas konkurētspējai darba tirgū vai vecums ir 50 gadi un vairāk, vai ir noteikta invaliditāte, vai invaliditāte ir prognozējama.

Pieteikties dalībai mūžizglītības pasākumos aicinām NVA tīmekļvietnes sadaļā Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”, kur ir pieejama detalizētāka informācija par pasākumu norisi un nosacījumiem.