Nodarbības veselīgam dzīvesveidam 2019.gada pavasarī

Vēl tikai šogad Beverīnas novadā turpinās projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” īstenošana, kura ietvaros piedāvājam pasākumus un nodarbības dažādās jomās. 2019.gada pirmajā pusē, sagaidot pavasari, īpaša uzmanība tiek pievērsta veselīgam, ātri un vienkārši pagatavojamam uzturam, kā arī garīgās veselības uzlabošanai.

Aicinām visus izmantot izdevību bez maksas apmeklēt pieredzējušu speciālistu vadītās nodarbības. Informācija par nodarbību vietām un laikiem tiek regulāri publicēta pašvaldības mājaslapas www.beverinasnovads.lv notikumu kalendārā.