Nodarbības skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību

Novembrī Trikātas pamatskolas un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties nodarbībās par seksuālo un reproduktīvo veselību. Nodarbību vadītāju nodrošina biedrība “Labāka rītdiena”. Nodarbības Trikātas pamatskolā notiks 3.novembrī, bet J.Endzelīna Kauguru pamatskolā – 8.novembrī. Nodarbības bērniem ir bez maksas un tās notiek projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros.

Vairāk informācijas par projekta aktivitātēm: , tālr. 29431271 

(Informācija publicēta – 01.11.2017.)