No sarunām uz darbiem – tiekamies Senioru domradēs klātienē!

Beidzoties valstiskajiem ierobežojumiem, novembra un decembra laikā notiks pārceltās Senioru ideju apspriedes jeb Senioru domrades Valmieras novadā – Brenguļu, Dikļu, Kocēnu, Ramatas, Sēļu un Trikātas pagastos, kā arī Strenču un Valmieras pilsētās. Kā zināms, šogad domradēs īpaši tiek aicināti piedalīties vecāka gada gājuma cilvēki, lai diskutētu par savas apkaimes pilnveidošanu un mudinātu seniorus iesniegt savas idejas vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”!

Sākot ar Starptautisko senioru dienu 1. oktobrī līdz pat 15. oktobrim, vairāk nekā 100 seniori piedalījās Burtnieku, Ipiķu, Ķoņu, Naukšēnu, Rencēnu pagastu vai Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Valmieras pilsētu ideju apspriedēs. Valmieras novada fonda un pašvaldības kopīgi rīkotajās Senioru domradēs vecāka gada gājuma ļaudis dalījās pārdomās par aktualitātēm savā apkaimē.

Lai sarunas virzītos tālāk uz reāliem darbiem un vietējo projektu īstenošanu, VNF kopā ar senioriem pārrunāja projektu konkursa galvenos nosacījumus un aizsāka pirmos uzmetumus jau konkrētākām projektu idejām. Turpinot rīkot Senioru domrades, aicinām vecāka gada gājuma ļaudis piedalīties kādā no atlikušajām deviņām Senioru domradēm visā Valmieras novadā no 24. novembra līdz 3. decembrim:

  1. 24.11 plkst.10:00-13:00 Sēļu muižā (Sēļi);
  2. 25.11 plkst.10:00-13:00 Dikļu kultūras centrā (“Straumes”, Dikļi);
  3. 25.11 plkst.14:00-17:00 Kocēnu kultūras namā (Alejas 3, Kocēni);
  4. 29.11 plkst.10:00-13:00 Trikātas saieta namā “Depo” (“Depo”, Trikāta);
  5. 29.11 plkst.14:00-17:00 Strenču kultūras centrā (Baznīcas 2, Strenči);
  6. 30.11 plkst. 10:00-13:00 Valmieras Olimpiskajā centrā (Čempionu 2, Valmiera);
  7. 30.11 plkst. 14:00-17:00 Ramatas pagasta Kultūras centrā (“Jaunķīši”, Ramata);
  8. 03.12 plkst. 10:00-13:00 Brenguļu sporta centrā “Kaimiņi” (“Kaimiņi”, Brenguļi);
  9. 03.12 plkst. 14:00-17:00 Valmieras novada fondā (Garā 10, Valmiera).
  10. 06.12. plkst. 10.00-13.00 Mūrmuižas “Pagastmājā” (Mūrmuižā).

Tādējādi VNF kopā ar Valmieras novada pašvaldību vēlas veicināt senioru līdzdalību un līdzatbildību sava novada dzīves kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā. Tāpat jāatgādina, ka domradēs izskanējušās idejas (skatīt ideju priekšlikumu apkopojumu šeit – https://ej.uz/STN2021_1) būs prioritāras VNF vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Ideju iesniegšanas termiņš – š.g. 31. decembris.

Kā apliecina iepriekš rīkotās Iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi iesaistās vietējo lēmumu pieņemšanā un savu ideju īstenošanā. Lai pievērstu senioru uzmanību, vasarā Valmieras novadā dažādās vietās tika izvietoti 19 Domu krēsli ar aicinājumu apsēsties seniorus, radīt idejas un ar tām piedalīties Senioru domradēs rudenī un iesniegt tās VNF projektu konkursā.

Ņemot vērā, ka Covid-19 radītie izaicinājumi ir atbildība par mūsu visu veselību, Senioru domražu dalībnieku skaits ir ierobežots. Pasākums norisināsies zaļajā jeb drošajā līmenī, pasākumā piedaloties tikai pret Covid-19 vakcinētām vai pēdējā pusgadā pārslimojušām personām ar derīgu Covid-19 sertifikātu. Lai nodrošinātu prasību ievērošanu, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 278 20 430 (Gundega) vai nosūtot īsziņu, norādot savu vārdu, uzvārdu, domrades laiku un vietu, kuru plānojat apmeklēt, vai nepieciešams transports nokļūšanai. Nepieciešamības gadījumā iespēju robežās nodrošināsim nokļūšanu uz Senioru domradēm no apdzīvoto vietu centra pieturām.

Senioru domrades notiek, pateicoties “AS Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”.

Papildu informācija:

Gundega Siliņa, Valmieras novada fonda Projektu koordinatore

Tālrunis: 20258200, e-pasts:

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/