No oktobra sākas lašu un taimiņu ieguves lieguma periods, VVD pastiprinās kontroli zivju nārsta upēs

Sākot ar 1. oktobri, Latvijas ūdeņos sācies lašu un taimiņu ieguves lieguma periods, kas iekšējos ūdeņos ilgs līdz 31. decembrim, bet Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē –  līdz 15. novembrim. Nārsta laiks ir sevišķi jutīgs periods lašveidīgajām zivīm, kas migrācijas un nārstošanas laikā kļūst vieglāk pieejamas un iegūstamas to gaļas un ikru kārotājiem.

VVD vides inspektori lieguma periodā veiks pastiprinātu kontroli lašu un taimiņu nārsta upēs sadarbībā ar Zemessardzi, Robežsardzi, pašvaldībām un sabiedriskajiem vides inspektoriem. Diennakts reidos pa upēm un gar to krastiem tiks nodrošināta uzraudzība, lai lašu un taimiņu nārstu netraucētu maluzvejnieki.

Vienlaikus VVD aicina arī sabiedrību būt vērīgiem un ziņot, ja izdodas konstatēt iespējamu pārkāpumu. Pamanot negodprātīgu rīcību, aicinām ziņot VVD zvanot uz +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju.

Lašu un taimiņu ieguve ir aizliegta visā Latvijā. Ieguves liegums neattiecas uz Rīgas līci – posmā no Vecāķiem līdz Vaivariem un lašiem un taimiņiem, kas iegūti  nespecializētajā zvejā Buļļupē un Daugavas posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, jo šīs zivis ir mākslīgi pavairotas zivju audzētavās un tām minētajās ūdenstilpēs nav dabīgo nārsta vietu.

Par vienu nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu, ja tas iegūts iekšējos ūdeņos, zivju resursiem nodarīto zaudējumu apmērs ir noteikts 715 EUR apmērā, bet jūrā – 429 EUR. Par pārkāpumu piemēro arī administratīvo sodu par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem. Maksimālais sods par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu ir 350 EUR, bet par rūpnieciskās zvejas pārkāpumu – fiziskai personai 700 EUR, juridiskai – 4300 EUR. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, tad pārkāpējam draud kriminālatbildība.

VVD atgādina, ka no 1. septembra līdz 30. novembrim aizliegts paturēt lomā arī strauta foreles.

Informāciju sagatavoja:
Aija Jalinska
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel.+371 25780460