No marta līdz decembrim Valmieras novadā notiks lauka apsekošanas darbi

lauks

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2022. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Valmieras novada teritorijai, veicot teritorijas apsekošanu dabā.

Šie darbi ir paredzēti  saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aicinām īpašniekus būt atsaucīgiem un saprotošiem! Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā tiks uzrādītas. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu Valmieras novada teritorijā.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  • Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū;
  • Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
  • Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem;
  • Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama interneta vietnē www.lgia.gov.lv