No 23. aprīļa aicinām pieteikties Valmieras skolēnu vasaras nodarbinātības programmai

No 23.aprīļa Valmieras pilsētas pašvaldība aicina skolēnus iepazīties ar darbavietām un pieteikties darbam vasarā – 2021. gada jūnijā, jūlijā un augustā. Vasaras nodarbinātības programmā aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Skolēnu nodarbinātības programmas mērķis ir radīt iespēju apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, lietderīgi pavadot vasaras brīvlaiku. Pieteikuma anketa skolēniem šeit.

Nodarbinātības programmai skolēni aicināti pieteikties divās apakšprogrammās:

  • pirmajā programmā darbu 13 – 19 gadīgiem Valmieras vai citu novadu / pilsētu izglītības iestāžu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2021. gada 1.janvāra, piedāvās Valmieras pilsētas pašvaldība un tās iestādes;
  • otrajā programmā darba vietas 13 – 19 gadus veciem skolēniem, kuri mācās Valmieras vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē (dzīvesvietai nav obligāti jābūt deklarētai Valmierā), nodrošinās dažādi Valmieras uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas.

Pieteikties skolēnu vasaras nodarbinātības programmai iespējams no 23. līdz 27. aprīlim skolēni, kuriem jau ir darba devēja apliecinājums un no 28. aprīļa līdz 5. maijam – skolēni, kuriem nav šāda apliecinājuma.

Iepazīties ar pieejamajām darbavietām un elektronisko pieteikuma anketu no 23.aprīļa būs iespējams mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā Izglītība – Nodarbinātība vasarā. Pieteikties darbam būs iespējams, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, kā arī pievienojot nepieciešamos dokumentus – ārsta izziņu (forma 027/U) un vecāka vai aizbildņa saskaņojumu (nepilngadīgajiem jauniešiem). Ir darba devēji, kuriem iepriekš ir izveidojusies pozitīva pieredze sadarbībā ar kādu no jauniešiem. Ja ir vēlme sadarboties ar konkrētiem jauniešiem šī gada vasaras nodarbinātības programmas laikā, tad darba devējam ir iespējams aizpildīt apliecinājumu, ko skolēns, piesakoties nodarbinātības programmai, iesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

Vasaras nodarbinātība tiks organizēta četros periodos un skolēnam ir iespēja izvēlēties sev vēlamāko darba laiku:

  • 1. līdz 21. jūnijs;
  • 28. jūnijs līdz 16. jūlijs;
  • 19. jūlijs līdz 6. augusts;
  • 9. līdz 27. augusts.

Katram skolēnam būs iespējams strādāt piecpadsmit darba dienas, saņemot atlīdzību par nostrādāto laiku.

Skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem būs iespēja strādāt četras stundas dienā (līdz 20 h nedēļā). Skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem varēs strādāt līdz septiņām stundām dienā (līdz 35 h nedēļā), savukārt pilngadīgie jauniešiem būs iespēja strādāt līdz astoņām stundām dienā (ne vairāk kā 40 h nedēļā). Par darbalaika ilgumu katram jaunietim būs iespēja individuāli vienoties ar darba devēju.

Būtiski, lai skolēnam ir bankā atvērts norēķinu konts, jo ar skolēnu tiks slēgts darba līgums. Pēc līguma noslēgšanas, konkrētajā darba vietā, jaunietis tiks instruēts par darba drošību un pienākumiem.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai saistībā ar Covid-19 izplatību, ir iespējamas izmaiņas skolēnu vasaras nodarbinātības programmas organizācijā. Aicinām būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai www.valmiera.lv!

Plašāka informācija par nodarbinātības programmu pieejama, zvanot Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistei izglītības jautājumos pa tālruni 64207125 vai rakstot e-pastu .

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:

Darba likumu

Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”

Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”

Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Darba drošības noteikumiem un darba vides riskiem

Valmieras pilsētas pašvaldības Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas nolikumiem:

Valmieras pilsētas pašvaldības un pašvaldības iestāžu vakancēm

Uzņēmumu un nevalstisko organizāciju vakancēm

Vasaras nodarbinātības programmu skolēniem Valmieras pilsētas pašvaldība organizē jau astoto gadu pēc kārtas. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.