No 21. līdz 25. februārim notiks jau ceturtā Vidzemes inovāciju nedēļa, aicina pieteikt pasākumus

Turpinot stiprināt inovācijas entuziastu kopienu reģionos, no 2022. gada 21. līdz 25. februārim Vidzemes plānošanas reģions jau ceturto gadu organizēs Vidzemes inovāciju nedēļu, par tās virstēmu šogad izvirzot jēdzienu “simbioze”. Pasākuma platformas iniciatori aicina uzņēmumus, organizācijas, pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, kā arī citas sabiedrības grupas līdzdarboties pasākumu organizēšanā. Pasākumus jāpiesaka tīmekļa vietnē http://innovation.vidzeme.lv līdz š.g. 28. janvārim.

Lai arī simbiozes jēdziens sākotnēji bija pazīstams tikai bioloģijā un tiek skaidrots kā abpusēji izdevīgas organismu savstarpējās attiecības, šobrīd simbiozes principi tiek iedzīvināti arī citās nozarēs, jo intelektuālo un materiālo resursu apmaiņa kļūst arvien aktuālāka. Zināšanu, resursu, pakalpojumu, lietu koplietošana un apmaiņa kļuvusi noteicoša inovācijas un attīstības veicināšanai.

Šobrīd aktuāla kļūst industriālā jeb rūpnieciskā simbioze – inovatīvs veids, kā palielināt uzņēmumu rīcībā esošo resursu produktivitāti, ievērojot aprites ekonomikas principus. Industriālās simbiozes pamatā ir iespējas ne tikai ietaupīt līdzekļus, bet izmantot pilnībā vietējo resursu potenciālu, vienlaikus atbildīgi izturoties pret vides ilgtspējas jautājumiem. Simbiozes rosināti, Latvijā veidojas klasteri un industriālie parki. Šādu ekosistēmu dalībnieki ir atteikušies no savstarpējās konkurences un ir gatavi kopā attīstīt savus uzņēmumus un nozari. Arī izpratne par to, kas ir kopīgi lietojams resurss, ir paplašinājusies, ar to saprotot ne tikai izejvielu materiālus un blakusproduktus, bet arī informāciju, datus, enerģiju, tehnoloģijas, kā arī finanšu un cilvēkresursus.

Papildus tradicionālam skatījumam par simbiozē dibinātām attiecībām rūpniecībā, sabiedrība tiek aicināta vērtēt arī citas attiecību formas, kur satiekas vairāki neatkarīgi, šķietami tālu viens no otra esoši spēlētāji, nozares, sabiedrības grupas.

Vai mēs protam izmantot brīvi pieejamos datus attīstības veicināšanai, vai izmantojam informāciju no pieredzes apmaiņām, pētījumiem, lai, pielāgojot tos vietējai situācijai, sasniegtu iecerēto rezultātu? Vai protam radīt interesantu tūrisma galamērķi, apvienojot, piemēram, tūrismu un dabas aizsardzību? Vai izmantojam simbiozes spēku sociālajā telpā un veidojam jaunus pakalpojumus, mijiedarbojoties dažādām sabiedrības grupām?

Šie un citi jautājumi būs Vidzemes dienaskārtībā šī gada februāra pēdējā nedēļā.

Arī šogad centrālā inovācijas entuziastu tikšanās vieta būs Vidzemes inovāciju nedēļas tīmekļa vietne http://innovation.vidzeme.lv. Tajā vienkopus būs redzami visi pasākumi, kas piecu dienu laikā tiks organizēti dažādās vietās Vidzemes reģionā un ārpus tā robežām. Plānots, ka lielākā daļa pasākumu tiks organizēti tiešsaistē.

Pagājušajā gadā Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 ietvaros tika organizēti 28 pasākumi, un ar savām zināšanām dalījās 62 eksperti. Pasākumu mērķauditorijas bija plašas – sev  noderīgu informāciju atrada gan uzņēmēji un pašvaldību speciālisti, gan arī pētniecības institūciju un augstskolu pārstāvji un citi interesenti, kuri tic inovācijas spēkam un tās radītajām iespējām individuālai, reģionālai un globālai attīstībai.

Vidzemes plānošanas reģions Vidzemes inovāciju nedēļu organizē kopš 2019. gada ar mērķi stiprināt vidzemnieku inovācijas garu un veidot auglīgu vidi jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, sadarbībai un ideju apmaiņai starp izglītības un pētniecības sektoru, uzņēmējiem un zinātniekiem, nozaru līderiem un sabiedrību, ideju radītājiem un finansētājiem.

Kad simbiozē vienojas ambīcija un rīcība, top Vidzemes inovāciju nedēļa – vieta zināšanām, idejām un kontaktiem! Uz tikšanos pasākumos!

Jautājumiem:

  • VIN2022 koncepts – Laila Gercāne, ;
  • VIN2022 pasākumi – Gunita Brūvere, .

Informāciju sagatavoja:
 Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.