No 2024. gada 1. jūlija samazināsies SIA “PROEL” saražotās siltumenerģijas tarifs Sedā

Sedas pilsēta

Siltuma ražošanu Sedas pilsētā veic SIA “PROEL”. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) padomes lēmumu Nr. 30:

  • Apstiprināts SIA “PROEL” saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 50,70 EUR/MWh. Spēkā no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam;
  • Apstiprināts SIA “PROEL” saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 54,73 EUR/MWh. Spēkā no 2025. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 30. jūnijam;
  • Apstiprināts SIA “PROEL” saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 63,80 EUR/MWh. Spēkā no 2026. gada 1. jūlija.

SIA “PROEL” atļauts pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14 punktā minētajām izmaksu pozīcijām. Atļaujas termiņš noteikts – līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA “PROEL”.

Informācijai. SIA “PROEL” siltumenerģijas tarifs kopš 2024. gada 1. februāra ir 68,77 EUR/MWh (bez PVN). Valmieras novada pašvaldības siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs piegādātajai siltumenerģijai Sedas pilsētā ir 21,61 EUR/MWh (bez PVN). Abu šo tarifu kopsumma veido apkures izmaksas Sedas pilsētā.