Pieejams Valmieras naktspatversmes pakalpojums

naktspatversme

Valmieras novada pašvaldība informē, ka pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, pieejams naktspatversmes pakalpojums. Pakalpojums pieejams visu diennakti!

Bez pajumtes esošās personas Valmieras naktspatversmē, kas atrodas Ūdens ielā 2C, var saņemt gultasvietu, vakariņas, kā arī izmantot dušas pakalpojumu. Personas, kuras izmanto naktspatversmes pakalpojumu, aicinātas neierasties apreibinošo vielu iespaidā, kā arī ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

Aicinām Valmieras iedzīvotājus aukstajā laikā būt iejūtīgiem un nepaiet garām personām uz soliņa, kāpņu telpā vai zemē gulošajiem, bet informēt viņus par iespēju saņemt naktspatversmes pakalpojumus. Tāpat ir iespējams informēt Valmieras novada pašvaldības policiju, zvanot pa vienoto bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Izskatot saņemto informāciju, policijas darbinieki lems par tālāko rīcību.