No 1. novembra Kocēnu apvienībā jauni siltumenerģijas apgādes tarifi

tarifs

No 1. novembra Valmieras novada Bērzaines, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemā tiks piemēroti jauni siltumenerģijas apgādes tarifi, ko apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Divos Kocēnu apvienības ciemos siltumenerģijas tarifi samazināsies, bet trijos ciemos gaidāms pieaugums līdz 1%.

Tarifi būs šādi (bez PVN):

  • Kocēnu ciemā – 58,22 EUR/MWh jeb par 0,14% zemāks;
  • Zilākalna ciemā – 55,18 EUR/MWh jeb par 0,91% augstāks;
  • Rubenes ciemā – 62,70 EUR/MWh jeb par 0,80% augstāks;
  • Vaidavas ciemā – 67,04 EUR/MWh jeb par 0,74% augstāks;
  • Bērzaines ciemā – 63,69 EUR/MWh jeb par 6,74% zemāks.

Kā informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, tarifa izmaiņas ir saistītas ar šķeldas un koskaidu granulu cenu izmaiņām. Beidzoties esošajiem līgumiem par granulu un šķeldas iepirkumu, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” rīkoja cenu aptauju, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu. Kocēnu un Bērzaines ciemā tarifs samazinājies, pateicoties kokskaidu granulu cenas samazinājumam. Savukārt Zilākalna, Rubenes un Vaidavas ciemā siltumenerģijas tarifi ir pieauguši saistībā ar šķeldas cenas palielinājumu.

“Salīdzinot ar dabasgāzes kā kurināmā izmaksām, škeldas cenas pieaugums šogad ir bijis vidēji neliels. Līdz ar to tiem komersantiem, kuri kā kurināmo izmanto granulas un šķeldu, siltumenerģijas tarifs samazinās vai arī pieaug pavisam nedaudz, salīdzinot ar tiem, kuri izmanto siltumenerģijas ražošanai dabasgāzi,” stāsta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” būs jānosaka zemāki tarifi.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai šī gada 26. augustā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kocēnu apvienībā centralizēto siltumenerģiju ražo pilnībā automatizētās, energoefektīvās un mūsdienīgās katlu mājās, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Katlu māju darbība tiek nodrošināta bez operatoriem, tām ir izbūvēta attālināta vadības un uzraudzības sistēma, tās sniedz iespēju nodrošināt stabilu siltumenerģijas temperatūru siltumapgādes tīklos, kā arī siltumtrases tīklu sūkņi darbojas automātiski, vadoties pēc patērētāju pieprasījuma un āra gaisa temperatūras. Visās katlu mājās siltumenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus.

Katlu māju izbūvei Kocēnos, Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā pašvaldības kapitāsabiedrība piesaistīja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu vairāk nekā 1,1 miljona eiro apmērā.