No 1. aprīļa mainīs braukšanas maksu Valmieras pilsētas maršrutu autobusos

No 1. aprīļa mainīs braukšanas maksu Valmieras pilsētas maršrutu autobusos

20.februāra Valmieras novada pašvaldības domes sēde nolemts no 1. aprīļa paaugstināt braukšanas maksu Valmieras pilsētas maršrutu autobusos, ņemot vērā vairākus apsvērumus, piemēram, degvielas cenas un minimālās algas izmaiņas, kā rezultātā pašizmaksa palielinās. Jāuzsver, ka braukšanas maksas atvieglojumi netiks mainīti – joprojām bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt: pirmsskolas vecuma bērni; bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēna apliecību; Valmieras novadā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti; I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

No 1. aprīļa Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs spēkā šāda maksa:

  • Vienreizēja braukšanas biļete – 1,00 EUR;
  • Vienas dienas braukšanas biļete – 3,50 EUR;
  • Abonementa biļete kalendārajai nedēļai (no pirmdienas līdz svētdienai) – 10,00 EUR;
  • Abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu – izmantošanai tikai darba dienās (izņemot sestdienās, svētdienās un svētku dienās) – 25,00 EUR;
  • Abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma – 30,00 EUR;
  • Līgumsoda apmērs par braukšanu bez biļetes – 10,00 EUR.

Vienreizēju braukšanas biļeti un vienas dienas braukšanas biļeti var iegādāties pie autobusa vadītāja. Abonementa biļeti kalendārajai nedēļai var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1. Abonementa biļeti (mēneša biļeti) kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu un abonementa biļeti (mēneša biļeti) kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1 un “Narvesen” tirdzniecības vietās Valmierā: Rīgas ielā 4 , Rīgas ielā 10 un Stacijas ielā 1.

Jāpiemin, ka spēkā Valmieras pilsētas maršrutu autobusos paliek braukšanas maksas atvieglojumi studentiem mēnešbiļetes iegādei. Tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atvieglojumiem – 50 % apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75 % apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās – ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam (ieskaitot). Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras novadā deklarēto dzīvesvietu, vai mācību iestādes izsniegtu rakstisku apliecinājumu par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras novadā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļeti var iegādāties Valmieras autoostā, sākot ar iepriekšējā mēneša 20. datumu līdz kārtējā mēneša 10. datumam. Mēnešbiļete ir derīga, ja autobusā uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.

Iemesls maksas pieaugumam ir sabiedriskā transporta pakalpojuma augstā pašizmaksa. Biļetes cena pēdējo reizi tika mainīta 2015. gadā.

Tāpat braukšanas maksu ietekmē nepieciešamība noteikt vienotu tarifu braucieniem Valmieras valstspilsētā. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” ir izstrādājusi vienotu reģionālās nozīmes maršrutu braukšanas maksas (tarifu) aprēķināšanas sistēmu, kur Vidzemes reģionam ir izveidots valstspilsētas un pilsētu pieturu zonu saraksts. Biļetes minimālā cena braucienam no un uz pieturu, kura ir iekļauta valstspilsētas zonā, ir 1,00 EUR, bet ārpus valstspilsētas – 0,70 EUR.