Burtnieku ezerā veikta piekrastes niedru pļaušana

Niedru plausana Burtnieka

Ar mērķi uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti un atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas, Burtnieku ezerā jau trešo gadu veikta daļēja piekrastes niedru/meldru joslas izpļaušana un izvākšana atsevišķās ezera teritorijās kopumā 15 hektāru platībā.

Pirms ūdensaugu pļaušanas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veicis ihtiofaunas izpēti.

Ūdensaugu pļaušanu veica SIA “Piekrastei.lv” Valsts zivju fonda projekta Nr. 22-00-S0ZF02-000042 “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2022. gadā” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 18135,06 eiro, no kuriem 14983,82 eiro – Valsts zivju fonda finansējums, 3065,73 eiro – pašvaldības finansējums.

zivju fonds