Nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties Latvijā pirmajam sociālo inovāciju akselerācijas kursam

Nevalstiskās organizācijas aicina pieteikties Latvijā pirmajam sociālo inovāciju akselerācijas kursam

No 5. septembra Latvijā bāzētās nevalstiskās organizācijas (NVO) tiek aicinātas pieteikties “NewDoor sociālo inovāciju akselerācijas kursam nevalstiskajām organizācijām”, kas ir pirmā šāda veida programma Latvijā priekš NVO. Savukārt 13.septembrī projekta organizatori un sadarbības partneri aicina uz atklāšanas pasākumu klātienē Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā mītnē. Pasākums notiks no pl. 18.00 – 19.30 Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārs), Rīgā.

Akselerācijas kursa organizatori ir sociālās un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības akselerators un biedrība “NewDoor”. Projekta galvenais partneris un atbalstītājs ir Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Sadarbības partneri ir “The center of Tolerance” (Lietuva) un “KalmarCo” (Zviedrija). Kursa fokuss šogad būs apmācīt NVO darbiniekus, kas piedāvā sabiedrības integrācijas pakalpojumus un atbalsta pasākumus dažādām sociālajām grupām Latvijā, bet īpaši cilvēkiem, kas meklē patvērumu no kara Ukrainā, un mēģina integrēties Latvijas sabiedrībā un darba tirgū. “NewDoor sociālo inovāciju akselerācijas kurss nevalstiskajām organizācijām” palīdzēs pēc iespējas ātrāk un efektīvāk iniciatīvu autoriem īstenot savus projektus, izmantojot modernus rīkus un metodes no Baltijas un Ziemeļvalstu labākajām praksēm, kā arī smelties iedvesmu un praktisko pieredzi no augsta līmeņa ekspertiem.

Kursa atklāšanas laikā – Atvērto durvju dienās, 13.septembrī organizatori informēs plašāk par programmas konceptu, saturu un uzdevumiem. Kursa laikā dalībniekiem būs iespēja mentoru vadībā radīt jaunas un pilnveidot esošās iniciatīvas, kas veic sabiedrības integrācijas pasākumus bēgļiem. Mērķis ir palīdzēt NVO palaist dzīvē savas iniciatīvas pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, iedot iniciatīvu autoriem un vadītājiem visus nepieciešamos rīkus, apmācības un iedrošinājumu mērķu sasniegšanai. Šīs apmācības ir iespēja smelties Skandināvijas valstu pieredzi darbā ar bēgļiem un sociālās integrācijas pasākumiem. Jauniegūtā pieredze var tikt izmantota vietējo NVO darbā Latvijā, lai radītu un veiksmīgi ieviestu jaunas inovācijas sociālās integrācijas jautājumu risināšanai dažādām sabiedrības grupām, kas dzīvo šeit jau sen vai arī bēgļiem, kas bēg no agresīvās diktatūras Krievijā, Baltkrievijā, Sīrijā, Irānā.

Kopumā, apmācību saturs iekļaus tādas tēmas kā: “Iekļaujoša sabiedrība, integrācijas procesi un sociālā kohēzija (attiecību stiprināšana un solidaritātes sajūtas veidošana starp kopienas locekļiem), uzticības veidošana, personīgās saskarsmes prasmes (“soft skills” – piem., emocionālā inteliģence, aktīvā klausīšanās, u.c.), finanšu piesaiste, tīklošanās, pūļa finansējums, stratēģijas izveide un projektu vadības prasmes.” Piesaistītie eksperti un mentori programmas ietvaros sniegs konsultācijas un apmācības.

“Biedrības “New Door” un ārvalstu partneru sadarbības projektā mēs atzinīgi novērtējām pieeju, kad atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem viņu vajadzībās tiek sniegts, gudri, praktiski un ilgtermiņā stiprinot kara bēgļiem no Ukrainas palīdzošās un palīdzēt gatavās Latvijas biedrības. Palīdzības sniegšanā kara bēgļiem ir nepieciešams plaša un ilgstoša dažādu institūciju iesaistīšanās un koordinēta valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība. Bēgļu vajadzības ir daudzveidīgas, turklāt ievērojami atšķiras to bēgļu vajadzības, kas ir tikko sasnieguši Latviju un to, kas šeit mitinās jau kopš pavasara. Tādēļ ir būtiski, ka palīdzošās biedrības arī pašas saņem stiprinājumu, jaunas metodes un iedvesmu, lai varētu atjaunot savus spēkus un nepagurt. Par sociālo inovāciju akselerācijas kursa saturu pilnībā atbild biedrība “New Door” un tās partnerorganizācijas, un mēs ieinteresēti sekosim līdzi projekta norisēm.”

stāsta Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece.

Apmācības notiks tiešsaistē no 5.oktobra līdz 16.novembrim. Pietiekumi programmā tiks pieņemti līdz 19.septembrim aizpildot anketu ŠEIT.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit un rakstot . Akselerācijas kursa programmas absolventu noslēguma pasākums notiks decembrī, datums tiks izziņots vēlāk.

Akselerācijas kursa sadarbības partneri ir biedrība “NewDoor”, Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā, “The center of Tolerance” (Lietuva) un “KalmarCo” (Zviedrija).

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Tarvida, biedrības “NewDoor” komunikācijas vadītāja
; +371 2638 2366