Nenotiks vides akcijas Valmieras novadā

Neno

Izmaksas brīvprātīgajām pašvaldības iniciatīvām – lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijai un zaru škeldošanas akcijai – katru gadu tika apstiprinātas līdz ar pašvaldības budžeta apstiprināšanu. 2024. gadā ierobežoto resursu dēļ Valmieras novada pašvaldība akcijas neorganizēs.

Nenotiks lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija!

Kā rīkoties ar lielgabarīta atkritumiem?

 • Izvērtē nepieciešamību pēc jaunu mēbeļu vai citu liela izmēra priekšmetu iegādes, un izpēti izmaksas par veco priekšmetu nodošanu.
 • Ja priekšmets vēl ir lietojams, to, iespējams, ir vērts pārdot vai noziedot kādai organizācijai.
 • Iepriekš novērots, ka iedzīvotāji, nododot lielgabarīta atkritumus, nodod materiālus, kas ir bez maksas nododami SIA “ZAAO” EKO laukumos. Pārbaudi, vai lielgabarīta atkritumos nav materiāli, kas ir bez maksas nododami. Piemēram, plastmasas dārza mēbeles, metāla priekšmeti un citi.
 • Nodod lielgabarīta atkritumus EKO laukumos pēc SIA “ZAAO” noteiktā cenrāža. Ar EKO laukumu darba laiku un cenrādi var iepazīties www.zaao.lv/eko-laukumi.

Nenotiks zaru šķeldošanas akcija!

Iepriekš akcija organizēta Valmieras pilsētā, Valmiermuižā, Pilātos, Vanagos un Kocēnos.

Aicinām iedzīvotājus:

 • koka zarus sasmalcināt un izmantot zarus mulčai savā dārzā;
 • izmantot zaru šķeldošanas maksas pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmēji;
 • izmantot iespēju nodot zarus bez maksas Aprites ekonomikas centrā “Daibe”, kas atrodas “Stūri”, Stalbes pagastā;
 • izmantot iespēju nodot zarus līdz 2 cm diametrā SIA “ZAAO” EKO laukumos. Ar EKO laukumu darba laiku un cenrādi var iepazīties www.zaao.lv/eko-laukumi.

Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un ievietot tos atkritumu konteinerā.

Atkritumu radītājiem Valmieras novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

 • izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
 • ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes;
 • dedzināt sadzīves atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos u.tml.

Katrs atkritumu radītājs ir pats atbildīgs gan praktiski, gan finansiāli par atkritumu legālu utilizēšanu.