Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana

AKTUĀLI!
Aicinām Jūs izveidot e-adresi, lai paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, kā arī citus valsts vai pašvaldības Jums adresētus dokumentus turpmāk saņemtu elektroniski e-adresē.

Vairāk par elektroniskas saziņas iespējām ar pašvaldību lasiet šeit