Nedzīvojamo telpu Skaņkalnē nomas sludinājums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Lībiešu pilskalns”, kadastra Nr.9684 002 0312, tās sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002, nedzīvojamās telpas ar nomas termiņu uz 3 gadiem un nomas maksu 0,17 EUR/m2 mēnesī. Telpas tiek nodotas nomā – kūts/saimniecības telpas ierīkošanai.

  1. Telpa Nr.1, ar kopējo platību 33,6 m2, proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu  105 m2 platībā nomas maksa 28 EUR gadā;
  2. Telpa Nr. 3, ar kopējo platību 30,3 m2, proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu 95 m2 platībā nomas maksa 28 EUR gadā;
  3. Telpa nr. 4, ar kopējo platību 13,5 m2, proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu 42 m2 platībā nomas maksa 28 EUR gadā;
  4. Telpa Nr.5 ar kopējo platību 10 m2, proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu 31 m2 platībā nomas maksa 28 EUR gadā;
  5. Telpa Nr. 6, ar kopējo platību 26,4 m2, proporcionāli telpu platībai piesaistīto zemes vienības daļu  83 m2 platībā nomas maksa 28 EUR gadā.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši iznomātajai platībai.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 28. februārim Valmieras novada pašvaldībā iesniedzot pieteikumu, vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamās ēkas un zemes vienības daļas.

Kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukums, adreseKopplatība m2Iznomājamā platība m2
9684 002 0312 002“Lībiešu pilskalns”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, Telpa Nr. 1255,80 m233,6 m2
9684 002 0312 002“Lībiešu pilskalns”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, Telpa Nr. 3255,80 m230,3 m2
9684 002 0312 002“Lībiešu pilskalns”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, Telpa Nr. 4255,80 m213,5 m2
9684 002 0312 002“Lībiešu pilskalns”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, Telpa Nr. 5255,80 m210 m2
9684 002 0312 002“Lībiešu pilskalns”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, Telpa Nr. 6255,80 m226,4 m2