Nedzīvojamo telpu Nr. 15, 1.stāvā, Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, Valmieras novadā nomas izsoles paziņojums

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā nedzīvojamo telpu Nr. 15 (kadastra apzīmējums 94170010303001), 1.stāvā, Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, Valmieras novadā, 28,60 m² platībā, kas izmantojama skaistumkopšanas kabineta ierīkošanai.

Nedzīvojamā telpa tiek iznomāta uz 5 gadiem no 2023.gada 1.augusta ar nomas maksu 1.03 EUR mēnesī par m2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 19.jūnijam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Strenču apvienības pārvaldē Valkas iela 16, Strenčos, Valmieras novadā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.


Iznomājamā telpa:

Kadastra apzīmējumsĪpašuma  nosaukums, adreseKopplatība (m²)Iznomājamā platība (m²)
Ēka –94170010303001Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, Valmieras novads718,2028,60

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Strenču apvienības pārvaldes
Saimnieciskās nodaļas vadītāja
Vita Vīksna
Tālrunis: 64715616
E-pasts: