Nedzīvojamo telpu Jāņa Ķenča ielā, Kocēnos nomas tiesību izsoles paziņojums

IZSOLE IR NOSLĒGUSIES!

Valmieras novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā “Alejas”, kas atrodas Jāņa Ķenča ielā 3 un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Telpu kopējā platība ir 343,20 m2.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 0,80 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Izsoles minimālais solis – 0,10 EUR/m2 bez PVN.

Izsole notiks 2021. gada 13. oktobrī plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2021. gada 11. oktobrim plkst. 16.00 Kocēnu apvienības pārvaldes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI