Naukšēnu vidusskolai mainīs izglītības pakāpi un nosaukumu

Naukšēnu vidusskola

24.februāra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē lemts no 2024.gada 1.augusta mainīt Naukšēnu vidusskolas īstenoto izglītības pakāpi no vidējās uz pamatizglītību un piešķirt izglītības iestādei nosaukumu Naukšēnu pamatskola.

Nodrošinot pakāpenisku pāreju no vidējās uz pamatizglītību, no 2022./2023.mācību gada Naukšēnu vidusskolā vairāk netiks uzņemta 10.klase, savukārt 2023./2024. mācību gadā netiks uzņemta gan 10., gan 11.klase. Skolēni, kuri šobrīd ir uzsākuši mācības Naukšēnu vidusskolā, mācības turpina ierastajā kārtībā, skolas reorganizācija viņu izglītošanos līdz absolvēšanai neskars.

Lēmums par skolas pakāpes un nosaukuma maiņu ir pieņemts, izvērtējot Naukšēnu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583 un tajos izvirzītajiem trīs kritērijiem. Viens no tiem ir būtiskais skolēnu skaita samazinājums 10.-12. klašu grupā vairāku gadu laikā, kas nepārsniedz noteiktos 40 izglītojamos vidusskolas posmā ārpus administratīvajiem centriem. 

Par gaidāmajām izmaiņām Naukšēnu vidusskolā ir informēti skolas pedagogi, skolēnu vecāki un skolēni. 

Lielākā daļa skolēnu plāno apmeklēt kādu no vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēm Valmierā, kas atrodas 45 km attālumā.  Valmierā skolēniem ir iespējams arī palikt labiekārtotā dienesta viesnīcā “Auseklis” Ausekļa ielā 25B. Noslēdzoties pārbūves otrajai kārtai, jau no 2023./2024. mācību gadā tajā būs iespējams izmitināt 310 skolēnus.

Turklāt no Naukšēniem 7 km attālumā atrodas Rūjienas vidusskola, kas izpilda Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītos kritērijus, kā arī daļa Naukšēnu vidusskolas pedagogi darbu savienošanas kārtībā jau šobrīd strādā Rūjienas vidusskolā un Rūjienas Sporta skolā. Starp apdzīvotajām vietām mācību gada laikā tiek nodrošināta regulāra skolēnu transporta kustība.