Naukšēnu kultūras namā notiks Atbalsta grupas nodarbības

Naukšēnu kultūras namā notiks Atbalsta grupas nodarbības

Otrdienās, sākot no 2022. gada 12. aprīļa, plkst. 17.30 – 19.30 Naukšēnu kultūras namā notiks Atbalsta grupas nodarbības.

Nodarbībās varēsiet:
• iegūt informāciju un iesaistīties diskusijās par jums aktuāliem, ar psiholoģiju un emocionālo labizjūtu saistītiem jautājumiem,
• labāk iepazīt sevi,
• dalīties ar savu pieredzi.

Nodarbības vada psiholoģe Janeta Šperliņa.

Nodarbības ir bez maksas.

Pieteikšanās un vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingunas Zukures, tel.29176158.

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem”, Nr. 9.2.4.2/16/I/098.

Lai nodrošinātu projekta publicitāti, nodarbības var tikt fotografētas.