Naukšēnu apvienībā īsteno dažādus saimnieciskos darbus

Naukšēnu apvienībā līdztekus ikdienas teritorijas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbiem 2023. gadā tiek organizēti vairāki ceļu un ielu remontdarbi, kuru ietvaros atbilstoši veiktajām publisko iepirkumu procedūrām Valmieras novada pašvaldība ieguldījusi 90 001,52 EUR ar PVN.

Īstenoti šādi darbi autoceļu un ielu posmu uzlabošanai:

  • veikta asfalta seguma vienkārtas virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju uz Mirķu ceļa (0,00-1,07 km) un Līvānu ielas (0,00-0,537 km) Naukšēnu pagastā, autoceļiem “Mūļas – Ķipi – Naukšēni” (0,67-1,35 km) un “Virši – Eriņmuiža” (0,00-0,22 km) Ķoņu pagastā;
  • veikta dzelzsbetona caurtekas nomaiņa ar gofrētu uz autoceļā “Tiltgaļi – Ozoli”;
  • Eriņmuižas ielā, Eriņos veikta asfalta seguma sakārtošana pēc ūdensvadu bojājumu novēršanas;
  • autoceļiem “Bērziņi – Alksnāji” (0,00-1,00 km), “Pūriņu ceļš” (0,00-1,00 km), “Ķire – Alēni” (0,00-2,00 km), “Ļepas – Vanagi” (0,00-0,25 km) veikts bīstamo bedru un iesēdumu remonts.

Darbus veica Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

2023. gadā plānots veikt arī grants ceļu atjaunošanas darbus autoceļa posmā “Rūjiena – Stacija” (1,04-2,33 km), Ķoņu pagastā. Darbus veiks SIA “Valmieras ceļi”.

Uz Naukšēnu apvienības autoceļiem un ielām šovasar veikta arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana, ceļmalu zāles un krūmu atvašu appļaušana. Jūnijā un jūlijā veikta autoceļu planēšana – kopumā 58,84 km. Veikts asfalta seguma autoceļu bedrīšu remonts 100 m2 platībā, kā arī veikts bedru un iesēdumu remonts.  

Savukārt nekustamo īpašumu un teritorijas apsaimniekošanas jomā šovasar paveiktais:

  • Ķoņu kalnā nomainītas bojātās estrādes jumta polikarbonāta loksnes un atjaunotas kāpnes;
  • Naukšēnu muižas estrādei atjaunots bojātais grīdas segums;
  • Veikts Naukšēnu muižas pils sarīkojumu zāles griestu remonts;
  • Naukšēnu doktorāta parkā salaboti bojātie galdi, soli un rotaļu laukuma infrastruktūra;
  • Naukšēnu muižas kopmītņu istabās ierīkota elektroinstalācija, uzsākts arī kosmētiskais remonts;
  • Veikta Dīķeru ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu pārbūve.