Naukšēnos norisinās domes izbraukuma sēde un tikšanās ar iedzīvotājiem

Naukšēnos norisinās domes izbraukuma sēde un tikšanās ar iedzīvotājiem

Ceturtdien, 24. novembrī, Naukšēnos notika Valmieras novada pašvaldības domes izbraukuma sēde, kā arī pašvaldības vadības un deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

Pēc domes sēdes, kas norisinājās Naukšēnu muižā, deputāti un administrācijas darbinieki apskatīja nesen pašvaldības pārziņā pārņemto muižas kompleksu, apmeklēja Naukšēnu vidusskolu un tikās ar skolas kolektīvu, uzklausot viedokli par dažādām aktuālajiem jautājumiem – sociālajām garantijām darbiniekiem, brīvpusdienām skolēniem, olimpiāžu laureātu apbalvošanas kārtību, skolas ēkas pirmsskolas bloka un sporta zāles būvniecības pabeigšanu, vietējās identitātes saglabāšanu u.c.

Pašvaldības pārstāvji arī apmeklēja biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Atbalsta centra “LAIVA” Naukšēnu specializēto darbnīcu, kas izveidota deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, Naukšēnu Cilvēkmuzeju un tikās ar vienu no apvienībā lielākajiem uzņēmējiem, SIA “Naukšēni” īpašnieku Jurģi Krastiņu, kurš pastāstīja par vērienīgiem attīstības plāniem pienkopības nozarē un lūdza pašvaldības iesaistīšanos, lai risinātu jautājumu par ceļa posma remontu, kas ir ļoti būtisks gan uzņēmējdarbībai, gan vietējiem iedzīvotājiem.

Vakarā Naukšēnu kultūras namā norisinājās pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem. Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Naukšēnu apvienības vadītājs Jānis Zuments pastāstīja par novadā un apvienībā paveikto kopš administratīvi teritoriālās reformas un nākotnes iecerēm.
Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva pašvaldības pārstāvjiem dažādus jautājumus. Visaktīvākā diskusija bija par esošās ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli un nepieciešamo uzlabošanu un attīstīšanu iedzīvotāju drošības uzlabošanai un uzņēmējdarbības atbalstam.

Jānis Baiks, stāstot par pārvaldes struktūru, uzsvēra, ka apvienības pārvaldes vadītājam ir plašas pilnvaras, tādēļ problēmu gadījumā vispirms ir jāvēršas pie Jāņa Zumenta, kurš savas kompetences ietvaros risinās šo jautājumu vai arī pārvirzīs to citiem kolēģiem pašvaldībā. Tāpat tika paskaidrots, kāds ir kompetenču sadalījums starp apvienības pārvaldi un centralizētajām struktūrvienībām, kas veic pašvaldības funkcijas visā novada pārvaldē.

Atbildot uz iedzīvotāji jautājumu par jaundzimušo sveikšanas lokālajiem pasākumiem, kas pandēmijas dēļ nenotika ne tikai Naukšēnos, bet arī citviet novadā, tika sniegta informācija, ka plānots atjaunot jauno novadnieku sveikšanu katrā apvienībā.

Jānis Baiks skaidroja, ka katrā no mazajiem novadiem ir bijusi dažāda pieeja jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz sociālajām garantijām un cita veida atbalstu. Pēc apvienošanās ir nācies pārvērtēt iepriekš īstenoto politiku, atbilstoši pašreizējām budžeta iespējām, kā arī, lai tiktu nodrošināti vienlīdzīgi nosacījumi visiem iedzīvotājiem. Pašvaldībai ir svarīgi, ka sociālais atbalsts tiek nodrošināts maksimāli tām iedzīvotāju grupām, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams.

Lai gan vairāki no iedzīvotājiem sasāpējušajiem jautājumiem ir valsts kompetencē, tomēr Jānis Baiks norādīja, ka šādu tikšanos mērķis ir uzklausīt visas problēmas, kas satrauc iedzīvotājus, nešķirojot tās pēc piederības. Viņš uzsvēra, ka šīs problēmas tiks risinātas gan pašvaldības ietvaros, gan aktīvi vēršoties valsts institūcijās. Taču administratīvi teritoriālās reformas ieviešana, darbinieku trūkums, pandēmijas sekas un karš Ukrainā ir būtiski ietekmējuši pašvaldības darbu, tādēļ problēmu risināšana nesokas tik raiti kā gribētos. Tādēļ ir ļoti svarīgi, pirmkārt, runāt par visām problēmām ne tikai iekšēji ģimenē, draugu lokā un darba kolektīvā, bet arī sarunās ar pašvaldības vadību un darbiniekiem, lai varētu pēc iespējas ātrāk sākt darbu to novēršanā.

Plānots, ka domes izbraukuma sēdes un tikšanās ar iedzīvotājiem tiks turpinās un norisinās visās novada apvienībās, kā arī Valmieras pilsētā.