Namīpašnieki aicināti novērst nepilnības lietus ūdeņu apsaimniekošanā

SIA “Valmieras ūdens” janvārī uzsāka komunikācijas tīklu inspekciju ar dūmu ģeneratoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus ūdeņi. Par konstatētajiem pārkāpumiem informēti namīpašnieki, kuri aicināti novērst nepilnības, jo pretējā gadījumā uzņēmums izvērtēs turpmāko sadarbību un apsvērs līgumattiecību pārtraukšanu par centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

“Līdz vasaras beigām periodiski veiktajās pārbaudēs ar dūmu ģeneratoru konstatējām likumam neatbilstošu lietus ūdeņu apsaimniekošanu vairāk nekā 60 nekustamajos īpašumos Valmieras teritorijā. Izbraucām dažādus rajonus pilsētā, kur ir privātmāju apbūve, piemēram, Burkānciemā un Jāņparkā, un diemžēl gandrīz katrā pārbaudītajā ielā bija pāris vai vairāki gadījumi, kad neuzskaitīti lietus ūdeņi tika novadīti sadzīves kanalizācijā,”

SIA “Valmieras ūdens” Ūdenssaimniecības daļas vadītājs Viesturs Šķilteris

Pilsētā paralēli darbojas divas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas – sadzīves kanalizācija un lietus ūdeņu kanalizācija. Kā vienai, tā otrai ir dažādi risinājumi, taču svarīgi, lai abas darbotos šķirti. Pretējā gadījumā lietus ūdeņi nonāk kanalizācijas sistēmā kopā ar sadzīves notekūdeņiem. Lai pārbaudītu namīpašumos esošo sistēmu darbību, tiek izmantots dūmu ģenerators. Tas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai, cauruļvados iepūšot dūmus, un pēc to izplūdes vietas iespējams noteikt, vai konkrētajā ielā vai nekustamajā īpašumā centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pievienota lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ja inspekcija to apstiprina, īpašniekiem tas jānovērš, lai turpmāk nodrošinātu autonomu lietus ūdeņu novadīšanu atsevišķi no sadzīves kanalizācijas. Ja īpašumam nav iespējams pieslēgties lietus ūdens novadīšanas sistēmai, ir iespējams slēgt līgumu ar SIA “Valmieras ūdens” par lietus ūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā un attīrīšanu kā maksas pakalpojumu.

“Tiem namīpašumiem, kuros pārbaudes procesā konstatējām pārkāpumus lietus notekūdeņu apsaimniekošanā, esam nosūtījuši informatīvas vēstules, aicinot meklēt risinājumu, kā novērst nepilnības. Scenāriji principā ir divi – vai nu pārveidot lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, vai nu slēgt līgumu ar mums par tā novadīšanu sadzīves kanalizācijā. Taču jāsaka, ka esam saskārušies ar pasivitāti no namīpašnieku puses, kuri kavējas veikt konkrētas darbības, lai sakārtotu notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši likumam savā mājoklī. Tas var likt mums kā centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sniedzējam pārvērtēt sadarbību ar konkrētajiem īpašumiem un apsvērt iespēju pārtraukt līgumattiecības,”

SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks

Atgādinām, ka sazināties ar SIA “Valmieras ūdens” iespējams darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 642 26001, mobilo tālruni 28233110. SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus Valmieras pilsētas un Valmieras pagasta teritorijās.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Upīte
Mob. tel.: 28686666
E-pasts:
www.valmierasudens.lv