Nāc mācīties REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT!

Nāc mācīties REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT!

No šā gada 14. jūnija Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā sākas uzņemšana. Jauni audzēkņi tiks uzņemti gan vidusskolas izglītības programmās, gan profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās. Uzņemšana norisināsies līdz 30. jūnijam. Dokumentu pieņemšana notiks klātienē darba dienās. Savukārt rezultātu paziņošana 7. jūlijā.

Uzņemšanas VDMV notiks pēc pamatskolas absolvēšanas šādās modulārās izglītības programmās – Apģērbu dizains, Interjera dizains, Grafikas dizains un Audiovizuālās komunikācijas dizains. Mācību ilgums – 4 gadi. Audzēkņiem mācību laikā par labām sekmēm iespēja saņemt stipendiju līdz 150 eur, kā arī izmantot skolas Dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Iegūtās zināšanas dizaina un mākslas jomās skolas absolventiem sniedz tūlītējas darba iespējas savā profesijā, kā arī iespēju uzsākt studijas augstākās izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārpus tās. Skola lepojas ar audzēkņiem, kas šobrīd strādā starptautiski atzītos dizaina uzņēmumos. Tāpat pazīstami fotogrāfi, reklāmas mākslinieki, scenogrāfi ir mācījušies mūsu skolā. Daļa no skolas absolventiem strādā par pedagogiem VDMV un savas zināšanas nodod tālāk.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pagājušo gadu līdztekus valmieriešiem, skolā mācības uzsāka jaunieši no Alojas, Kocēnu, Cēsu, Burtnieku, Priekuļu, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citiem novadiem.

Savukārt Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņems izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla”. Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam).  Mācību ilgums – 7 gadi. Savukārt audzēkņi, kuri vidējo izglītību apgūst vidusskolā/ģimnāzijā, profesionālā vidusskolā vai tehnikumā, aicināti apgūt izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību ilgums – 3 gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30

Jauni audzēkņi tiks uzņemti arī šādās interešu izglītības programmās – Vizuāli plastiskā mākslā (no 5 g.v., 1.-2. kl., 3.-5.kl.), Zīmēšana un gleznošana (6.-9.kl. un 10.-12.kl.), Kolāža (7.-9.kl.), Animācija (2.-5.kl.), Veidošana (1.-5.kl.), Datorgrafika (7.-9.kl.), Kombinēto rokdarbi (5.-7.kl.), Šūšana un modelēšana (7.-9.kl.) Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā (2 stundas).

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām.

Plašāku informāciju par uzņemšu iespējams iegūt šeit: https://www.vdmv.lv/uznemsana

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

Sanita Bukava
 T.26445736