Nāc mācīties redzēt, domāt un radīt!

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

No 15. jūnija līdz 1. jūlijam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.

2022./2023. mācību gadā vidusskolā audzēkņus uzņems četrās modulārajās izglītības programmās – Interjera (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas (iegūstamā kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Apģērba (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents) un Audiovizuālās komunikācijas (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents) dizaina programmās. Mācību ilgums – četri gadi.

Profesionālās vidējās izglītības programmās papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem jaunieši apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus, mākslas vēsturi un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām, sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiek īstenotas koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti, lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai. Tāpat jauniešiem tiek nodrošināta iespēja daļu no mācību satura apgūt vai prakses iziet Erasmus+ projektu ietvaros.

Līdztekus mācībām un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 EUR apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases. Skola nodrošina papildu atbalstu audzēkņiem projektā “Pumpurs”.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pērn līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām.

2022./2023. mācību gadā Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņems izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no astoņu līdz deviņu gadu vecumam). Mācību ilgums – septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst. 15.30. Apgūstot šo izglītības programmu, bērnos tiek attīstīta radošā un dizaina domāšana, radošās spējas un iniciatīva. Tai pat laikā, noritot nemitīgai tehnoloģiju attīstībai, skolā pieejamas dažādas tehnoloģiskās iespējas audzēkņu spēju daudzpusīgai attīstībai. Skola nodrošina bērnu dalību konkursos un viņu realizēto darbu apskati dažādās izstādēs.

Jauni audzēkņi tiks uzņemti arī šādās interešu izglītības programmās – Vizuāli plastiskā māksla (no 5 g.v., 1.–2. kl., 3.–5. kl.), Zīmēšana un gleznošana (6.–9. kl. un 10.–12. kl.), Kolāža (7.–9. kl.), Animācija (2.–5. kl.), Veidošana (1.–5. kl.), Datorgrafika (7.–9. kl.). Nākamajā mācību gadā VDMV iecerējusi īstenot jaunu interešu izglītības programmu – Modes un stila aksesuāru veidošana, kuras laikā izglītojamie apgūs modes un stila aktualitātes tērpu un interjera dizainā. Stundu laikā tiks izmēģinātas dažādas batikas un rokdarbu tehnikas, no dažādiem materiāliem tiks veidoti aksesuāri mājai un sev. Visi interešu izglītības pulciņi notiek vienu reizi nedēļā (divas stundas).

Jautājumu gadījumā aicinām pietiekties konsultācijām pie pedagogiem vai vienoties par individuālu tikšanos ar skolas vadību. Tālrunis saziņai: 64207372. Plašāku informāciju par uzņemšu iespējams iegūt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Bukava, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola