Nāc mācīties REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT!

Nāc mācīties REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT!

Sākot no 21. marta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola uzsāk jaunu audzēkņu uzņemšanas 1. kārtu. Starpuzņemšana norisināsies līdz 15. aprīlim. Pieteikšanās mācībām paredzēta attālināti (elektroniski), audzēknim aizpildot un nosūtot motivācijas aprakstu  (veidlapu) un pēc vēlēšanās pievienojot 3 radošos darbus. Starpuzņemšanas rezultāti tiks paziņoti katram izglītojamam elektroniski līdz 29. aprīlim.

Savukārt 2. aprīlī  no plkst. 11.00  līdz 14.00 visi interesenti aicināti apmeklēt Radošo dienu skolā, kuras laikā būs iespējams iepazīties ar visām izglītības programmām caur radošajām darbnīcām un izstādēm, kā arī satikt pedagogus un audzēkņus un uzdot visus interesējošos jautājumus.

Jaunajā mācību gadā audzēkņi tiks uzņemti 4 modulārajās izglītības programmās – Interjera (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas (iegūstamā kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Apģērba (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents) un Audiovizuālās komunikācijas (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents)  dizaina programmās. Mācību ilgums – 4 gadi.

Papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūs tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām tiek īstenotas Valmieras koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,  lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai.

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus + projektu ietvaros, saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases.

Informējam, ka otrās kārtas uzņemšana, kas paredz gan dokumentu iesniegšanu gan sekmju izvērtējumu, norisināsies no 15. jūnija līdz 1. jūlijam.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pagājušo gadu līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām.  

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

Plašāku informāciju par uzņemšanu iespējams iegūt šeit: https://www.vdmv.lv/uznemsana

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas
direktores vietniece
Sanita Bukava, T.26445736