Mūzikas skolas “Universum” audzēkņi ar sirsnīgu koncertu noslēdz semestri

Mūzikas skolas “Universum” audzēkņi ar sirsnīgu koncertu noslēdz semestri

Pirmā semestra noslēgumā mūzikas skolas “Universum” audzēkņi ar sirsnīgu un krāšņu koncertu piepildīja Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielo zāli. Pateicībā par drošo plecu un ieguldījumu ikkatrā solī, semestra noslēgumu bērni svinēja kopā ar vecākiem, skolotājiem, skolas administrāciju un viesiem, atskaņojot dažādu komponistu opusus un aizvedot ikvienu klausītāju krāšņā mūzikas ceļojumā.

Koncerts norisinājās sirsnīgā un ģimeniskā atmosfērā, tā klausītāji ar prieku, saviļņojumu un aplausiem atzinīgi novērtēja marimbas, klavieru, čella, ģitāras, vijoles un pat fagota, eifonija, saksofona un flautas neatkārtojamo skanējumu.

Ieguldot pūles, neatlaidīgu darbu un saņemot nemitīgu atbalstu no skolotājiem un administrācijas, ar gandarījumu varam teikt, ka visi skolas audzēkņi godam nokārtojuši pirmā semestra noslēguma pārbaudījumus.

Programmas krāšņums sirsnīgā izpildījumā

Krāšņo koncertu atklāja mūzikas skolas pirmo klašu audzēkņi. Ar marimbas skaņām 17. gadsimta melodijā mūs ieveda Mihaēls Apsītis, atskaņojot angļu komponista Henrija Pērsela (Henry Purcell) skaņdarbu “Lilliburlero”. Komponista I. Filipa “Šūpuļdziesmu” uz klavierēm sirsnīgi izspēlēja Jonatans Saukums. Savukārt pirmos soļus čella spēlē ar D. Blekvela skaņdarbu “Stepa dejotājs” godam nodemonstrēja Renārs Abacis.

Koncerta turpinājumā ar daudzveidīgiem mūzikas stāstiem priecēja 2., 3. un 4. klašu audzēkņi. Marimbas dzidro skanējumu piepildīja 2. klases audzēknis Alberts Dudelis ar H. Steedman skaņdarbu “Accidentally chromatic”. 3. klases audzēknis Roberts Rudītis emocionālā skanējumā izstāstīja komponistes I. Arnes “Elēģiju”. Savukārt Pēteris Beroza uz ģitāras atskaņoja divu komponistu darbus – E. Thorlakson “Fandango” un G. Sanz “Paradetas”. Dzīvesprieku klavierspēlē ienesa Anna Apsīte ar R. Pajusāres līksmo “Piparkūku mājiņu”. Dominiks Pisarevs ar marimbas spēles palīdzību aizceļoja uz P. Čaikovska operu “Jevgēņijs Oņēgins” skaņdarbā “Ekosēze”. 4. klases audzēknis Edvards Caps atgādināja par dažādo klavieru skanējumu F. Čērčela skaņdarbā “Kad stabule skan”.

Bagātīgu koncertprogrammu bija sagatavojuši arī vecāko klašu skolēni. 5.klavieru klases audzēknis Justs Ciršs pārliecinoši izpildīja V. Gilloka skaņdarbu “Strūklaka lietū”. Ar L. van Bēthovena skaņdarbu “Lauku deja” Džonatans Vētra krāsainā fagota spēlē klausītājus aizveda uz klasicisma periodu, savukārt vijoles dzidro skanējumu centīgi nodemonstrēja Jāzeps Beroza ar N. Rakova darbu “Stāsts”.

Klavierspēles virtuozitāti atspoguļoja Jeļizaveta Bondarenko ar J. Turina opusu “Svētais kalns”. Ar neatkārtojamu eifonija skanējumu E.di Kapua skaņdarbā “O Sole Mia” zāli piepildīja Kristiāns Vētra. Latviešu tautasdziesmas “Tumša nakte” A. Baloža apdarē dažādību un krāšņumu izstāstīja saksofoniste Estere Cirša. Par īpašu pārsteigumu bija parūpējies arī mūzikas skolas “Universum” kvartets skolotājas Annas Spalviņas vadībā ar spilgto J. S. Baha-Š. Guno “Ave Maria” (vijoles – Lote Miķelsone, Emanuels Pisarevs, Anna Spalviņa, pie klavierēm – Līva Miķelsone).

Koncerta noslēgumā ar brīvu un atraisītu skanējumu priecēja 7. klašu audzēkņi. Benjamīns Beroza aizraujoši ieveda latviešu tautasdziesmu bagātībā, izpildot “Nu ar Dievu, Vidzemīte” J. Graubiņa apdarē. Slavenā vācu komponista, ērģelnieka un klavesīnista J.S. Baha skaņdarbu klavierēm “Aria Vivace” neatkārtojami izpildīja Paula Grigorjeva. Savukārt jaunā pianiste Vikija Petrova klausītājus pārsteidza ar mūsdienu latviešu komponista un mūziķa Alvila Altmaņa skaņdarbu “Arieta”. Ar dzidro flautas skanējumu G. Donicetī skaņdarbā “Sonāte flautai un klavierēm” krāšņi piepildīja Līva Miķelsone. Īpašai svētku noskaņai un sirds siltām sajūtām bagātīgo koncertprogrammu noslēdza māsas Polianna un Amālija Vatuļinas, čellu skanējumā izpildot divas Ziemassvētku dziesmas.

Sadarbība un atbalsts kopīgam gaismas ceļam

Pateicību par neizsmeļamo ieguldījumu un atbalstu audzēkņu attīstībā vēlamies teikt klavierspēles skolotājām Ritmai Pētersonei-Cepītei un Guntai Siliņai, sitaminstrumentu spēles skolotājam Daniēlam Grozam, stīgu instrumentu spēles skolotājiem Ilzei Petrovskai, Ingunai Birzniecei, Anna Spalviņai un Viktoram Eunapu, pūšaminstrumentu spēles skolotājiem Aivaram Cepītim, Jānim Dimantam un Jānim Silakalnam, kā arī šī saviļņojošā notikuma koncertmeistarēm Anitrai Rausei un Guntai Siliņai.

Lai kopīgi veidotu gaismas ceļu mūsu bērniem un ģimenēm, īpašo svētku noskaņu papildināja nerimstošais skolas audzēkņu vecāku un Universum mūzikas un mākslas vidusskolas vadības un darbinieku atbalsts un sadarbība. “Dievs, kas sacījis: no tumsas atspīdēs gaisma, – ir iespīdējis mūsu sirdīs” (2Kor 4:6).

Lai gaisma, sirds siltums un mīlestība mūs pavada mūzikā un ikkatrā solī!

Mūzikas skolas “Universum” vecāku vārdā
Roberta Rudīša mamma Māra