Mūzikas skola “Universum” aicina uz svētku koncertu

Ceturtdien, 8. decembrī, Valmierā, Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē ar bagātīgu un krāšņu koncertu piecu gadu jubileju atzīmēs Mūzikas skola "Universum".

Ceturtdien, 8. decembrī, Valmierā, Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē ar bagātīgu un krāšņu koncertu piecu gadu jubileju atzīmēs Mūzikas skola “Universum”.

Mūzikas skola Universum dibināta pamatskolas (šobrīd – vidusskolas) Universum un Valmieras draudzes Kacir paspārnē ar mērķi ikvienam bērnam dot iespēju sevi izteikt mūzikā. Īsumā profesionālās ievirzes programmu mūzikā misiju un būtību izsaka skolas devīze Dievbijība. Raksturs. Izcilība. Skolas vadības komandu atvērt mūzikas skolu iedvesmojis ievērojamā mūzikas pedagoga Jāņa Cimzes piemērs, kurš savā personā iemiesojis skolas devīzi un savu aktīvo darbību sācis tieši Valmierā. Skola jau piecu gadu garumā realizē pieaugošu akreditētu izglītības programmu klāstu, paplašinot savu darbību arī ar vizuāli plastiskās mākslas programmu.

Savu darbību skola pirms pieciem gadiem uzsāka ar divām mūzikas programmām- klavierspēli un fagota spēli. Šobrīd bērniem ir iespēja mācīties jau vienpadsmit mūzikas programmās: klavieru, vijoles, čella, ģitāras, flautas, klarnetes, fagota, saksofona, trompetes, eifonija un sitaminstrumentu. Bērni pie mums mācās arī sagatavošanas klasē, mūziku iespējams mācīties arī skolas vecuma jauniešiem un pieaugušajiem.

Lepojamies ar saviem skolotājiem, katrs no skolotājiem skolas vēsturē ierakstījis savu īpašu lapu. Skolā labā kvalitātē, radoši un ieinteresēti strādā profesionāli, pieredzes bagāti skolotāji: Inguna Birzniece, Anna Spalviņa, Anitra Rause, Gunta Siliņa, Ilze Petrovska, Ritma Pētersone-Cepīte, Jānis Dimants, Jānis Silakalns, Viktors Eunapu, Vigo Račevskis un Aivars Cepītis. Mūzikas skolas Universum darbu koordinē direktora vietniece Anete Cīrule.

Svētku reizē atceramies arī skolotājus, kuri skolā pašreiz vairs nestrādā: Elitu Zviedrāni, Lieni Babri, Sanitu Melderi, Tabitu Marheli, Daniēlu Grozu, Jāni Lielbārdi un Ingmaru Zemzari.

Atskatoties uz paveikto, ar gandarījumu varam teikt, ka paveikts ir daudz – pastāvīgi augusi skolas instrumentu materiāli tehniskā bāze, skolas telpas ir skaisti izremontētas, audzēkņiem, skolotājiem un viesiem ir iespēja muzicēt lielā un skanīgā zālē, jaunajiem mūziķiem ir ļoti labi panākumi konkursos, skolā ir aktīva koncertdzīve. Šajā mācību gadā savu darbību uzsāka zēnu koris, kuru vada diriģente Anitra Rause, jau otro gadu skolā darbojas orķestris mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Aivara Cepīša vadībā. Skolā valda ģimeniska atmosfēra, dažāda sastāva ansambļos kopā muzicē brāļi un māsas. Skolu absolvējuši vijolnieki Teofils Vatuļins, Dārta Alise Demitere un Angelika Vētra, pianisti Alma Marta Ivāne, Annija Tauriņa un Eva Viļumsone, ģitāriste Elīna Ķepsne, flautiste Arīna Babre un klarnetists Pēteris Ciršs.

Piedaloties konkursos, jaunie mūziķi un viņu skolotāji iegūst brīnišķīgu pieredzi, jaunus muzikālus iespaidus, plašāku atzinību, kā arī atziņu, ka panākumu pamatā ir mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs. Mūzikas skolas Univerum audzēkņi un skolotāji godam savu skolu pārstāvējuši konkursos Latvijā-Daugavpilī, Līvānos, Madonā, Mārupē, Ozolniekos, Rīgā, Siguldā, Salacgrīvā, Valkā, Ulbrokā, Lietuvā – Šauļos un Panevēžā, Francijā – Parīzē, Serbijā – Sremska Mitrovicā. Mēs lepojamies ar saviem Latvijas un starptautisko konkursu laureātiem – flautisti Līvu Miķelsoni, saksofonisti Esteri Ciršu, klarnetistu Pēteri Ciršu, vijolniecēm Loti Miķelsoni un Monu Žarkovu, jaunajiem pianistiem Justu Ciršu, Paulu Grigorjevu, Tobiasu Vatuļinu, Emīlu Čečiņu, Elīzu Kati Veinbergu, Anniju Tauriņu un Evu Viļumsoni, fagotistu Džonatanu Vētru un eifonistu Kristiānu Vētru.

Kopš pašiem skolas pirmsākumiem esam aktīvi koncertējuši- Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē, Alojas un Gaujienas MMS, Burtniekos, Druvienas Vecajā skolā-muzejā, Jaunpiebalgā – Emīla Dārziņa muzejā Jāņaskola, Rīgā-Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē un Latviešu biedrības Zelta zālē, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Vaidavā, Mūzikas svētkos Burkānciemā Valmierā, koncertzālē Valmiera, Šauļu 1.Mūzikas skolā, V. Miklauska Panevēžas Mākslu ģimnāzijā un Panevēžas Mūzikas skolā Lietuvā. Daudz jauna un interesanta par leģendāro pianisti, valmierieti Jautrīti Putniņu uzzinājām koncertā Mūzika un sarunas par Jautrīti Putniņu un pianistu ciltskoku Valmierā, koncertā atmiņās dalījās un daudz interesantu stāstu par Jautrīti stāstīja pianiste Helēna Laukmane, vijolniece Biruta Vaivode un saksofonists Vilnis Kundrāts. Jaunie mūziķi līdztekus aktīvai konkursu un koncertdzīvei ir piedalījušies arī vairākos nozīmīgos festivālos-Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņu koncertā-festivālā, V jauno pianistu festivālā Debija 2019 Rīgā un Starptautiskajā Ziemas mūzikas festivālā Valmierā.

Viena no Mūzikas skolas Universum atpazīstamības zīmēm ir starptautiskie mūzikas un mākslas svētki, kuri ieguvuši Latvijas un starptautiska mēroga mūzikas skolu audzēkņu un skolotāju atzinību. Svētku ietvaros skan plašas koncertprogrammas, interesentiem ir iespēja apskatīt svētku dalībnieku zīmējumu un gleznojumu izstādi, klausīties lekcijas un meistarklases. Šī mācību gada pavasarī notiks jau III Starptautiskie mūzikas un mākslas svētki.

Vēlamies, lai bērni mūsu skolā justos labi, vienmēr laipni gaidīti ir arī audzēkņu vecāki. Mūzikas apmācību veidojam, apzinoties, ka pamatā ir bērns, atbalstoša vide un labvēlīga gaisotne. Sirsnīgs paldies audzēkņu vecākiem, kuri novērtē, cik liela loma bērna rakstura veidošanā, spēju un talanta attīstībā ir mūzikas apmācībai, ir atsaucīgi, atbalstoši un ieinteresēti mūzikas skolas darbā!

Īpašās svētku noskaņas bagātina šī skaistā sezona. Jesajas grāmatas 9.nodaļas sākumā teikts: “Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma”. Šī debesu gaisma spīd mūsu sirdīs jau vairāk kā 2000 gadu.

Lai nepietrūkst muzicētprieks un radošais gars, lai skan tālu un spoži, lai arī turpmāk mums kopā izdodas izdarīt daudz labu darbu! Kolektīva vārdā, sirsnīgi aicinu ikvienu pievienoties jubilejas koncertam 8.decembrī plkst.17.00 skolas Lielajā zālē.

Uz tikšanos mūzikā!

Informāciju sagatavoja:

Mūzikas skolas Universum skolotāja Ritma Pētersone-Cepīte