Mūsdienīga Budenbrokas muiža (2023)

Mūsdienīga Budenbrokas muiža (2023)

Mūsdienīga Budenbrokas muiža (2023)

Projekta īstenotājs: Budenbrokas muiža
Pašvaldības finansējums: EUR 790.2
Projekta mērķis: Turpināt iepriekš aizsākto projektu “Sakopta Budenbrokas muiža”, kura galvenā iecere un mērķis ir piedāvāt sabiedrībai jaunu un sakoptu atpūtas vietu ar pievienoto vērtību – kultūru un vēsturi,  lai spētu nodrošināt  interesentu vēlmi uzzināt vairāk par muižām, to pagātni, un nu jau – arī nākotni. Lai saglabātu ieguldīto darbu un uzturētu iekoptās teritorijas parkā ap vides objektiem, kā arī koptu apstādījumus ir nepieciešama tehnika, kura biedrībai līdz šim nav iegādāta. Dārza tehnikas iegāde palīdzēs biedrībai kvalitatīvāk apsaimniekot Budenbrokas parku.

Šāda projekta izpilde veicinās gan pašvaldības, gan vietējo rīcību kopt šo vietu turpmāk. Budenbrokas muižas parks atrodas pašvaldības īpašumā, taču jāatzīmē, ka šī parka apsaimniekošana reti tika iekļauta pagasta darbinieku dienas kārtībā, tādēļ teritorija netika sakopta. Budenbrokas muiža ir viena no Valmieras novada muižu tīkla muižām sasaistē ar Valmieras Eiropas Kultūras galvaspilsētas pieteikumā plānoto, kur muižu tīkla aktivitātēs plānots iespēju robežās, bet uz brīvprātības principiem un entuziastu pleciem turpināt un kurai nepieciešama regulāra uzturēšana un regulāra šādu instrumentu izmantošana. Mužu nepieciešams uzturēt un atjaunot, lai tā arvien vairāk pildītu savu sabiedrisko un iecerēto arī kopienu vienojošo nozīmi.

Šobrīd biedrība ir vienojusies ar Valmieras novada pašvaldību par teritorijas apsaimniekošanu, biedrība uztur šo teritoriju par tās locekļu personīgajiem līdzekļiem. Projekts palīdzēs biedrībai attīstīties un turpināt kopienas iesaisti, veicinās Budenbrokas muižas atpazīstamību, ka tā ir publiski pieejama.

Paveiktais: iegādāta dārza tehnika un noorganizēta muižas sakopšanas talka (zāles pļaušana un koku sakopšana). Plašāka informācija par muižu un tajā notiekošo Budenbrokas muižas tīmekļvietnē šeit.