Monitoringa rezultāti apliecina dzeramā ūdens kvalitāti Valmierā un Valmiermuižā

Februāra mēnesī Valmieras pilsētā un Valmiermuižas teritorijās tika veikts plašs piegādātā dzeramā ūdens monitorings atbilstoši 2023. gada 26. septembra MK noteikumiem Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Šādas pārbaudes tiek veiktas katru ceturksni, taču jāatzīmē, ka centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte tiek laboratoriski uzraudzīta nepārtraukti, pārliecinoties par tā kvalitāti un drošību pirms piegādāšanas patērētājiem.

SIA “Valmieras ūdens” laboratorijas vadītāja Anita Šomase:

Labas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana ir viens no galvenajiem SIA “Valmieras ūdens” uzdevumiem. Valmierā tas tiek iegūts no artēziskajiem urbumiem un satur dabīgas izcelsmes dzelzs jonus paaugstinātā koncentrācijā. Tādēļ pirms padošanas centralizētajā ūdens piegādes sistēmā tas tiek atdzelžots, izmantojot aerācijas un filtrācijas metodi. Lai būtu pārliecība, ka patērētājam piegādātais ūdens ir drošs lietošanai uzturā, ūdens kvalitāti uzrauga laboratorija, veicot ūdens paraugu testēšanu ne tikai ūdens sagatavošanas stacijā, bet arī dažādās vietās Valmieras pilsētā un Valmieras pagastā. Analīžu rezultāti parāda, ka centralizēti piegādātais ūdens atbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tas ir bez specifiskas garšas, smaržas un krāsas. Tāpēc varam droši apgalvot iedzīvotājiem, ka ūdens ir veselībai nekaitīgs un to droši var dzert no krāna.”

Saskaņā ar ceturkšņa monitoringa programmu kopumā dzeramā ūdens kontrole tika veikta deviņās vietās – Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras PII “Vālodzīte”, Valmieras Viestura vidusskolā, Valmieras PII “Buratino”, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, Vidzemes Augtskolas ēkā Cēsu ielā 4, Valmiermuižas PII “Burtiņš”, kā arī Valmieras pagasta doktorātā un objektā Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā. Iegūtie rezultāti apliecina, ka dzeramā ūdens kvalitāte  atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām un dzeramais ūdens ir lietojams uzturā bez papildus apstrādes. Ar dzeramā ūdens testēšanas pārskatiem interesenti aicināti iepazīties SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv.