Mirķu ģimene dibina stipendiju dzimtās Rūjienas vidusskolas jauniešiem

Mirķu ģimene dibina stipendiju dzimtās Rūjienas vidusskolas jauniešiem

Jau izsenis izglītība salīdzināta ar gaismu. Kādam tā ļauj atvērt ceļu uz labāku rītdienu, citam atrast spēku un apņēmību pašam sevī. Nav daudz tādu, kas spējīgi ne tikai gaismu uzņemt, bet arī to radīt, daloties ar apkārtējiem. Šādus ļaudis var dēvēt par sava laikmeta “Prometejiem”, bet Vītolu fonds tos pazīst kā ziedotājus – cilvēkus, kuru, sasnieguši virsotnes, atgriežas, lai jauniešus kaut par soli tuvinātu tam, ko sauc par gaišāku nākotni. Tā aprīlī ar patiesu labsirdību un patriotismu mūs iedvesmojusi Evija Mirķe (dzimusi Zvirbule), kura reiz absolvējusi Rūjienas vidusskolu, bet tagad kopā ar ģimeni lēmusi kā ziedotāja palīdzēt savas dzimtās vietas jaunajiem talantiem, dibinot Jāņa Mirķa un Evijas Mirķes (dzim. Zvirbules) stipendiju, ko studijām augstskolā saņems kāds Rūjienas vidusskolas absolvents.

Evija Mirķe dzimusi Valmierā, uzaugusi Rūjienā, bet nu jau 20 gadus dzīvo un strādā Rīgā. Ziedotāja kā pētniece darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē, strādā Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā par zviedru valodas skolotāju, Rūjienas vidusskolā un Rīgas 72. vidusskolā par dizaina un padziļinātā kursa skolotāju. Kopā ar vīru ir īpašnieki privātajam bērnudārzam “Ketes māja”, kur Evija pati vada arī robotikas nodarbības.

Evijas Mirķes izglītības ceļš atspoguļo ziedotājas dažādās personības šķautnes, talantus un prasmes. Vidējā izglītība iegūta Rūjienas vidusskolā, tam sekojušas mācības Rodenģimnāzijā Zviedrijā. Biznesa augstskolā “Turība” iegūta “Reklāmas konsultantes” izglītība, bet “RISEBĀ” “Uzņēmējdarbības vadītāja” kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts “Sociotehnisko sistēmu modelēšanā” Vidzemes augstskolā. 2021. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi skolotājas izglītību. Šobrīd ir PhD kandidāte izglītības zinātnēs Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.

Jānis Mirķis ir uzņēmējs un finansists. Dzimis Limbažos, audzis Cēsīs. Vidējo izglītību ieguvis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Studējis augstskolā “RISEBA”, ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Jānis uzskata, ka tiem, kam ir iespēja, jādalās ar tiem, kam tas ir vajadzīgs. Stipendija ir iespēja atbalstīt jauniešus, kuri vēlas augt un attīstīties, lai Latvijā ir vairāk izglītotu un labu cilvēku.

Par lēmumu dibināt stipendiju Evija Mirķe teic: “Domāju, ka katra cilvēka dzīvē pienāk tāds brīdis, kad ir vēlme dalīties ar to, ko es ieguvis, uzzinājis. Esmu daudz sasniegusi izglītībā un karjerā, ir pienācis laiks dot arī savai dzimtajai skolai kādu daļu no tā, ko es savulaik tur saņēmu. Laiks, uzmanība un laba izglītība, manuprāt, ir vērtīgākais, ko otram var dot. Vēlos palīdzēt kādam skolēnam uzsākt studiju gaitas augstskolā. Ceru, ka citi skolas absolventi sekos manam piemēram, daloties ar savu laiku, darbu, naudu vai citiem resursiem.”

Jau pavisam drīz kāds Rūjienas vidusskolas absolvents uzzinās labo vēsti par iespēju studēt augstskolā, saņemot atbalstu, kas nācis no šīs pašas mācību iestādes absolventes, kuras akadēmiskie un dzīves sasniegumi, bet vēl vairāk vēlme palīdzēt ir iedvesmas avots ikvienam no mums. Rakstnieks un psihologs Ogs Mandino reiz ir teicis: “Laime ir kā saules gaisma: Ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī Jūs.” Vēlam, lai ziedotājiem šis solis ir patiesa gandarījuma piepildīts! Vītolu fonds saka lielu paldies Evijai un Jānim Mirķiem par lēmumu dibināt stipendiju, palīdzot dzimtās vietas jauniešiem!

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Plašāka informācija: www.vitolufonds.lv.

Informācija sagatavoja:

Nodibinājums “Vītolu fonds”