Meža dienās Valmieras novadā stāda lapegles

lapeglu stadisana

7. oktobra rudenīgi vējainā dienā Matīšu pamatskolas skolēni un Valmieras novada pašvaldības darbinieki autoceļa Valmiera–Mazsalaca malā iestādīja vairāk nekā 100 lapegļu stādus, papildinot vēsturisko Vecates lapegļu aleju ar jaunu kociņu stādījumiem. Šajā alejā mājo Baltijā lielākā balto stārķu kolonija, ap 30 ligzdu, un tā ir atzīta arī par Eiropā vistālāk uz ziemeļiem izraudzīto balto stārķu masveida ligzdošanas vietu.

Šopavasar Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” un ornitoloģi Māru Janaus uzsāka pilotprojektu – tika uzstādītas mākslīgās stārķu ligzdu pamatnes, lai nodrošinātu Baltijā lielākās stārķu kolonijas saglabāšanu un ligzdošanas iespējas. Gaidām, kad kāds stārķu pāris izvēlēsies kādu no pamatnēm par savas jaunās ligzdas vietu.

Ceram, ka jauniestādītie kociņi augs braši un šodienas ieguldījums nodrošinās baltajam stārķim piemērotu vietu ligzdošanai arī pēc vairākiem desmitiem gadu, kad šobrīd pieaugušās lapegles jau būs novecojušas.

Paralēli praktiskiem meža stādīšanas darbiem Meža dienu laikā notiek arī skolēnu un citu interesentu izglītošana par mežu apsaimniekošanu un mežu bioloģisko vērtību. Šodien Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska iepazīstināja skolēnus ar mežu apsaimniekošanas pamatprincipiem, ar mežu nozares ekonomisko lomu un vides aspektiem. Gan lielajiem, gan mazajiem stādītājiem bija interesanti uzzināt arī par lapeglēm, kā īpašu Latvijas ainavas elementu un vērtīgu kokmateriālu un visu pirms jau par pareizu to iestādīšanu.

Savukārt saulainajā 8.oktobra sestdienā turpat stādīšanas darbus draudzīgi turpināja Pasaules Dabas fonda pārstāvji kopā ar savu ilggadēju sadarbības partneri SIA DHL Express Latvia. Ģimeniskā gaisotnē un vienlaikus arī izglītojoties par ekosistēmas līdzsvara pamatelementiem, pieaugušie un bērni palīdzēja iestādīt gandrīz 200 jauno lapegļu.

Kopā abās dienās lapegļu aleja tika papildināta ar 300 stādiem.

Meža attīstības fonda atbalstītas meža dienu aktivitātes Valmieras novadā rudenī notiek jau vairākus gadus. Iepriekš dažādās novada vietās papildināti parku stādījumi Strenčos, Valmierā, Mūrmuižā, Dikļu pagastā, Rūjienā, Sēļu muižā un citur.

Pasākums ”Meža dienas 2022” Valmieras novadā tiek īstenots Meža attīstības fonda Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” apakšprogrammas 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”  ietvaros. Pasākuma aktivitātes koordinē Latvijas Pašvaldību savienība.

Projekta mērķis – pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītos jautājumus.

Meža dienu moto: “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”