Mēs Ziedonim (2023)

Mēs Ziedonim (2023)

Mēs Ziedonim (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Mēs Ziedonim”
Pašvaldības finansējums: EUR 950
Projekta mērķis: veikt DKS “Ziedonis” teritorijā esošās publiskās dzeramā ūdens akas skalošanu un dezinfekciju; mainīt akas ārējos elementus (uzlabojot gan tehnisko kvalitāti, gan vizuālo izskatu); veikt ūdens mikrobioloģiskās analīzes.
Paveiktais: veicot dzeramā ūdens akas skalošanu, dezinfekciju, nomainot tās ārējos elementus un ar mikrobioloģiskajām analīzēm pārbaudot akas ūdens kvalitāti, nodrošināts, ka arī turpmāk DKS “Ziedonis” mazdārziņu īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāji varēs izmantot dzeramā ūdens koplietošanas aku neierobežotā daudzumā. Aka ir ieguvusi jaunus elementus no ilgtspējīgiem materiāliem (koka saplāksnis), kas kalpos un nodrošinās, ka akā ir tīrs dzeramais ūdens. Plānots ūdens analīzes veikt arī turpmāk, par to veikšanu kopīgi vienojoties ar iedzīvotājiem.