Mediju pasākumā informēs par otrajai izvērtēšanas kārtai izvirzītajām pilsētām – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 nosaukuma pretendentēm

Valmiera 2027

Ceturtdien, 8. jūlijā, plkst. 15:00 mediju pasākumā starptautiskā žūrija* nosauks tās Latvijas pilsētas, kuras rekomendēs izvirzīšanai Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusa nākamajai atlases kārtai. Priekšatlases rezultātu paziņošana notiks tiešsaistē, tai būs iespēja sekot līdzi Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv un Facebook kontā.

Mediju pasākuma Zoom virtuālās telpas saite tiks nosūtīta pasākuma norises dienā.

Mediju pasākumā piedalīsies Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre un Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 žūrijas komisijas priekšsēdētāja, starptautisku kultūras projektu eksperte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi (tostarp vadījusi Turku pilsētas sagatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam un programmas īstenošanu), Somijas valsts simtgades programmas vadītāja Suvi Innile (Suvi Innilä) no Somijas.

Kultūras ministrija jau informējusi, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā noteiktajā termiņā saņemti 9 Latvijas pilsētu pieteikumi. Uz šo titulu 2027. gadā pretendē Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre un Valmiera. Šonedēļ no 5. līdz 7. jūlijam attālinātā tiešsaistes formātā notiek priekšatlases prezentācijas, kurās Latvijas pilsētas iepazīstina ar savu pieteikumu un programmu starptautisko žūriju.

*-Žūrijā darbojas Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas atlasīti eksperti, kā arī divi nacionālie eksperti, kurus izvirzījusi Nacionālā kultūras padome un Kultūras ministrija.

Pašvaldību pieteikumus starptautiska ekspertu komisija 11 locekļu sastāvā izvērtē šādās kritēriju kopās: ieguldījums ilgtermiņa stratēģijā, Eiropas dimensija, kultūras un mākslas saturs, izpildes spēja, sabiedrības iesaiste un pārvaldība.

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ik gadu kopš 1985. gada. To ikgadēji piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām ES dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteikto. Šis kalendārs paredz, ka 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām dalībvalstīm – Latvijai un Portugālei. Katra no minētajām divām valstīm izrauga vienu pilsētu, kurai piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, pamatojoties uz starptautiskas un neatkarīgas žūrijas atlases ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, un ne vēlāk kā 4 gadus pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma gada par piešķiršanu paziņo Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropas Reģionu komitejai.

Abas jaunizvēlētās Eiropas kultūras galvaspilsētas pēc žūrijas vērtējuma pretendēs arī uz Melinas Merkuri vārdā nosaukto naudas balvu 1,5 miljonu eiro apmērā.

Jau ziņots, ka 2008. gadā pieteikumus Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 atlasei iesniedza Rīga, Cēsis, Jūrmala un Liepāja. Otrajai atlases kārtai tika virzītas Rīga, Liepāja un Cēsis. 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas gods tika piešķirts divām pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo pilsētai Zviedrijā. Šoreiz kāda no 9 Latvijas pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu Latvijai iegūs jau otro reizi.

Papildu informācijai:

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946