MAZSALACIEŠI PORTUGĀLĒ 14.11.2021. – 21.11.2021.

Mazsalacas vidusskola Portugālē

Novembrī jau nākamā četru Mazsalacas vidusskolēnu grupiņa ar pavadošajiem pedagogiem devās trešajā Erasmus+ projekta mācību mobilitātē uz saulaino Portugāli – Vila Nova de Gaiju pie Porto. Galvenā tēma – vide.

Projekts sākās ar vietas iepazīšanu. Porto un Vila Nova de Gaija, kas katra izvietota savā Doro upes krastā paliks atmiņā ar neaizmirstamiem skatiem gan dienā, gan vakarā. Projekta ietvaros iepazinām partnerskolu, diskutējām par vides problēmām, mācījāmies no viņu eko skolas pieredzes, kā arī praktiski piedalījāmies talkā Atlantijas okeāna krastā. Uzzinājām par vietējo fonu un flauru, apskatījām dažādu sugu dzīvniekus okeanārijā.

Skola īsteno vērtīgu iekļaujošu projektu, kur skolēni ar īpašām vajadzībām apgūst praktiskas, dzīvei noderīgas iemaņas – ir dzīvnieki, dārzs, sava kafejnīca, kas piepildījusi kāda sapņus. Apmeklējām muzejus un uzzinājām vairāk par valsti.

Lai arī dalībnieki dzīvoja viesnīcā, katram bija arī savs portugāļu biedrs, ar ko komunicēt. Nedēļas laikā guvām priekšstatu par portugāļu skolu, dabu, tradicionālajiem ēdieniem un viesmīlīgajiem cilvēkiem.

„Let Me Show You Around“ Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA229-060432_1

Projekta izdevumus 33195,00 eiro apmērā pilnībā finansē Erasmus+ programma.

ERASMUS+
Let me show you around