Mazsalacas vidusskolas dalība Erasmus+ projekta “Zaļā klase” aktivitātēs

Mazsalacas vidusskola Rakverē

Mazsalacas vidusskolas jaunais Erasmus+ projekts “Zaļā klase” sācies ar pieredzes apmaiņas vizīti Rakveres privātajā ģimnāzijā. Augustā, vēl pirms jaunā mācību gada, pieci administrācijas darbinieki un pedagogi devās iepazīties ar kaimiņu valsts skolu Igaunijā, uzzināt, kā tur tiek plānots mācību darbs.

Rakveres privātā ģimnāzija atstāja brīnišķīgu iespaidu gan ar pārdomāto un sakopto vidi, gan arī to, kādas priekšrocības saimniekošanā ir privātskolas statusam. Skola izmanto dabīgus materiālus un krāsas. Mazajā skoliņā līdz 5. klasei telpās nav jauno tehnoloģiju, projektoru, lai bērni pavadītu pēc iespējas mazāk laika to ietekmē. Skola nesen nopirkusi bijušo sadzīves pakalpojumu ēku, kur moderni iekārtoti mājturības un tehnoloģiju kabineti. Direktore runāja par vajadzību izbūvēt trešo stāvu un terasi. Tūlīt arī sāksies skolas zāles pārbūve. Tāpat mūs interesēja kaimiņu pieredze āra nodarbībās. Direktore iepazīstināja ar būvprojektu, kas paredz sporta stadiona pārbūvi, zaļās klases izbūvi un labiekārtotu teritoriju. Plānā iegādāties arī pie skolas esošo bijušo “partijas namu”, lai visiem pietiktu vietas, jo, kopš pilsētas dome pirms gada vairāku vidusskolu vietā uzbūvējusi vienu ģimnāziju, privātajā ģimnāzijā skolēnu skaits 10.klasē audzis no apmēram 40 uz 70. Jāpiebilst, ka, lai arī skolai ir privātskolas statuss, par mācībām nav jāmaksā. Skola iztiek ar valsts piešķirto dotāciju.

Tikāmies arī ar mācību priekšmetu skolotājiem, pārrunājām metodes un ikdienas darbu. Interesanta šķita doma, ka skolēnus uz otru gadu neatstāj, bet nesekmīgajiem ir papildus jāstrādā mācību gada laikā, pagarinātajā gadā vasarā. Ja to nevēlas darīt, tad privātskolā mācīties nevar. Skola papildus vidējai izglītībai piedāvā arī IT un robežsardzes novirzienu sadarbībā ar nozares speciālistiem.

Šim projektam 2023-1-LV01-KA122-SCH-000145020 piešķirts 44125,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta laikā 15.06.2023.-14.12.2024. paredzēts apmeklēt pedagogu kursus ES, doties ēnošanas vizītē uz skolu Lietuvā, kā arī plānota viena skolēnu grupas mobilitāte.

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png

Informāciju sagatavoja:

Mazsalacas vidusskola