Mazsalacas vidusskolai mainīs nosaukumu un izglītības pakāpi

Mazsalacas vidusskola

29. jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē lemts no 2025. gada 1. augusta mainīt Mazsalacas vidusskolas īstenoto izglītības pakāpi no vidējās uz pamatizglītību un piešķirt izglītības iestādei nosaukumu Mazsalacas pamatskola.

Lai nodrošinātu vienmērīgu īstenotās izglītības pakāpes pāreju no vidējās uz pamatizglītību, no 2023./2024. mācību gada Mazsalacas vidusskolā vairāk netiks uzņemta 10. klase, savukārt 2024./2025. mācību gadā netiks uzņemta gan 10., gan 11. klase, Skolēni, kuri šobrīd ir uzsākuši mācības Mazsalacas vidusskolas 11. un 12. klasē, mācības turpina ierastajā kārtībā, skolas reorganizācija viņu izglītošanos līdz absolvēšanai neietekmēs.


Lēmums par skolas pakāpes un nosaukuma maiņu ir pieņemts, izvērtējot Mazsalacas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583 un tajos izvirzītajiem trīs kritērijiem. Viens no tiem ir būtiskais skolēnu skaita samazinājums 10.-12. klašu grupā vairāku gadu laikā. Kritēriji nosaka, ka minimāli pieļaujamais skolēnu skaits vidējās izglītības pakāpē ārpus administratīvajiem centriem ir 40 skolēni – Mazsalacas vidusskolā 2022. gada 1. septembrī mācījās 20 skolēni.


Par gaidāmajām izmaiņām Mazsalacas vidusskolā ir informēti skolas pedagogi, skolēnu vecāki un skolēni. Pirms lēmuma pieņemšanas skolas vadība veica esošo Mazsalacas vidusskolas 9. klašu skolēnu aptauju, lai noskaidrotu viņu tālākizglītības plānus pēc absolvēšanas. Vēlmi turpināt mācības Mazsalacas vidusskolā izteica 4 skolēni. Lielākā daļa skolēnu plāno apmeklēt kādu no vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēm Valmierā, kas atrodas 45 km attālumā, Valmierā skolēniem ir iespējams arī palikt labiekārtotā dienesta viesnīcā “Auseklis” Ausekļa ielā 25B. Noslēdzoties pārbūves otrajai kārtai, jau no 2023./2024. mācību gadā tajā iespējams izmitināt 307 skolēnus.


Jāpiemin, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvais ziņojums “Ilgtspējīgs un efektīvs skolu tīkls” arīdzan piedāvā jaunus kritērijus skolu tīkla sakārtošanai, kas ņemti vērā, plānojot pārmaiņu procesu un, pašvaldībai stingri uzstājot, ka ārpus administratīvā centra novadā ir jābūt vismaz vienai vidusskolai novada ziemeļu daļā.


IZM ir apstiprinājusi Valmieras novada pašvaldības priekšlikumu, saglabājot vismaz vienu vidusskolu ārpus Valmieras. Ņemot vērā pieprasījumu, skolēnu plūsmu un skolas novietojumu – tuvumu Naukšēniem (7 km no Rūjienas) un Mazsalacai (22 km no Rūjienas), tā būs Rūjienas vidusskola. Starp apdzīvotajām vietām mācību gada laikā tiek nodrošināta regulāra skolēnu transporta kustība.