Mazsalacas vidusskola piedalās Erasmus+ projektā “ES mākslas laboratorija nākotnei”

Mazsalacas vidusskolas pārstāvji projektā

No 8. līdz 14. oktobrim pieci Mazsalacas vidusskolas skolēni un divi pavadošie skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta “ES mākslas laboratorija nākotnei” 4. mobilitātē Beļģijā, kur viņus viesmīlīgi uzņēma MSKA Roeselare vidusskola.

Nedēļas ietvaros gūti priekšstati par skolas darbību. Skolēni, dzīvojot viesģimenēs, guva pieredzi beļģu ikdienas gaitās un varēja iekļauties vietējā kultūras dzīvē. Devāmies ekskursijās uz Kortreiku un Brigi, kur viesojāmies mākslas muzejos, iepazināmies ar vietējās arhitektūras īpatnībām, tuvāk iepazinām Bauhaus stilu. Bija iespēja iepazīties ar Briges pilsētas mēru un viesoties vienā no labākajām datorgrafikas un datorspēļu skolām pasaulē – DAE Hovest Kortreikā.

Šis brauciens skolēniem deva plašāku kultūras izpratni, papildus valodas zināšanas un dziļāku ieskatu dažādos mākslas veidos.  

Pavadošajaiem skolotājiem tā bija lieliska piezedze viesoties mākslas muzejos, iepazīties ar beļģu kolēģiem un izprast gan viņu ikdienu skolā, gan mācīšanas metodes.

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 EIRO Erasmus+ finansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.  

Informāciju sagatavoja:

Mazsalacas vidusskola