Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

Mazsalacas Mākslas skola

Jaunu audzēkņu uzņemšana Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā –
Mūzikas nodaļā: vijoles, kokles, klarnetes, saksofona, trompetes, klavieru, flautas specialitātēs
30. augustā plkst.11.00 – 14.00 Gustava Ērenpreisa ielā 3A, Mazsalacā
Iestājeksāmenam mūzikas nodaļā sagatavot dziedāšanai tautasdziesmu!

Mākslas nodaļā:
vizuāli plastiskās mākslas programmā
1. septembrī plkst.12.00 Parka ielā 31, Mazsalacā

Tālrunis informācijai 26575343

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola