Mazsalacai savs Jauniešu centrs

Jaunais gads ir aizvadīts, arī Valentīna diena vēl svaigā atmiņā. Pavasaris tuvojas ar lielu joni un rokas tā vien prasās pēc darba. Nu arī Mazsalacā savu darba roku varēs pielikt jaunieši, jo ar 2023.gada februāri Mazsalacai ir savs Jauniešu centrs. Telpas pašvaldība ir piešķīrusi Rīgas ielā 14. Pagaidām spēles tur uzspēlēt vēl nevarēs, bet sienas krāsot gan varēs.

Mans vārds ir Jolanta Pinkule. Esmu Rūjienas Jauniešu centra, Mazsalacas jaunatnes darbiniece. Turpmāk kopā stūrēsim to kuģi uz priekšu.

Ja tu esi:  13-25 gadus jauns cilvēks, kurš dzīvo Mazsalacas apvienībā vai mācies Mazsalacas vidusskolā; ir savas radošas idejas, kam vajadzīga atbalsta komanda; vēlies aktīvi iesaistīties Jauniešu centra aktivitāšu organizēšanā, tad dod par sevi ziņu, es tevi gaidīšu.

Jauniešu centra daži no mērķiem ir: nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā; organizēt pasākumus par jauniešiem aktuālām tēmām; aicināt jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos projektos un programmās jaunatnes jomā.

Īsāk sakot, atbalstīsim darbīgus jauniešus, iesaistīsim viņus aktivitātēs, lai gūtu pieredzi gan vietējā mērogā, gan veidotu sadraudzības ārpus Latvijas teritorijas.

Ja man jautā ko tieši Jauniešu centrā var darīt, tad es saku: “Visu! (likuma robežās) tas tikai ir atkarīgs no jauniešiem, cik viņi var izdarīt. Es esmu gatava palīdzēt un atbalstīt.“ Es jau tagad sajūtu popkorna smaržu, kas sagatavota priekš kopīga kino vakara, redzu bilžu galeriju no kopīga vasaras laivu brauciena, un paredzu, ka muskuļu sāpes liks par sevi manīt pēc sporta spēļu sadraudzības mača ar komandām no citiem Jauniešu centriem.

Ir pats sākums, tā teikt: gandrīz no nulles. Telpas, ko drīkstam saukt par savām, atrodas Rīgas ielā 14, Mazsalacā, bijušās bibliotēkas telpās. Kamēr tur norisinās remonta darbi, tikmēr tikties varam Pērnavas ielā 4, Mazsalacas apvienības pārvaldes telpās, otrā stāvā, telpā nr 9. Jaunieši ir ļoti gaidīti pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Tur varam uzspēlēt galda spēles un izteikt vēlmes iegādājamo spēļu variantiem; varam rīkot ideju vētras par Jauniešu centra iekārtojumu. Un protams saorganizēt turpmākos pasākumus. Lai ātrāk tiktu savās telpās, vajadzīgas ir darba rokas, kas krāsu liek uz sienas, kas krēslus ienes un logus nomazgā. Tik daudz darba un tik daudz ko gribas paveikt, bet viena es to nevaru. Tādēļ, ja tev ir idejas un esi darboties varošs – nāc talkā.

Jolanta Pinkule
Mazsalacas Jauniešu centra jaunatnes darbiniece